Palkkalaskelman kertymätiedot

Palkkalaskelmalla voidaan esittää itse koodattuja kertymätietoja. Kertymä perustuu palkanmaksuohjelmaan syötettyihin tietoihin ja koodeihin, joilla kertymä lasketaan.

Palkkalaskelman lopussa voidaan esittää lomapäivien kertymätiedot seuraavan esimerkin mukaisesti.

Lisää palkanmaksuohjelmaan Tarkennuksia -ikkunaan kaksi riviä: Kertyneet lomapäivät ja käytetyt lomapäivät. Merkitse koodeiksi lomap1 ja lomap2

Syötä ”Kertyneet lomapäivät” kappalemääriksi palkkajaksolta kertyneet lomapäivät.

Syötä”Käytetyt lomapäivät” kappalemääräksi palkkajalsolla käytetyt lomapäivät.

Kertymätiedot palkkalaskemaan

Määritä palkkojen syöttötilassa kertymätiedot tulostumaan palkkalaskelman loppuun Määritä|Palkkalaskelman kertymätiedot

Syötä laskentaan oma rivi kertyneille, käytetyille ja yhteenlaskua varten:

Jatkossa ohjelma laskee kertymätiedot palkkalaskelman loppuun:

Laskennan nollaaminen kesken vuoden

Laskennan voi nollata kesken vuoden syöttämällä kertymät kumoavan rivitiedon ohjelmaan miinusmerkein. Nollausta varten voit lisätä omat rivit.