Palkanmaksusta tulostaminen

Painikkeet ja valikot

Kun olet syöttänyt palkanmaksukerran tiedot ja olet niihin tyytyväinen, voit tulostaa tarvitsemasi tulosteet paperille valikkorivin kohdasta Tulos-ta ja valitsemalla haluamasi tulosteen.

Palkanmaksukerran tulostaminen

Palkansaajalle

 • Palkkalaskelma tai Yhdistetty laskelma

Palkkamappiin

 • Palkkalista
 • Palkkalaskelmat (yhdistetty laskelma)
 • lista ep:n jälkeisistä lisistä, jos maksettu
  • Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osion jako osa-siin|Korvaukset
 • Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osion jako osa-siin|Vähennettävät erät

Kirjanpitoon

 • Palkkalista
 • Tiliöintitosite

Maksamista varten

 • Maksulista
 • Maksulappu oma-aloitteisista veroista

Kuukauden tulosteet

Palkkamappiin

 • Palkkalistojen yhdistelmä kuukauden palkanmaksukerroista

Ennakonpidätyksen ja savan (ent. sotun) maksamista varten

 • Palkkalistojen yhdistelmä kuukauden palkanmaksukerroista

Vuoden tulosteet

Palkansaajalle

 • Palkkakortti

Palkkamappiin

 • Vuoden palkkalistojen yhdistelmä
 • Yhteenveto työntekijöittäin, vuosiyhteenveto
  • Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osioiden vertailu
 • Palkkakortit
 • Yhteenveto verottomista korvauksista
  • Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osion jako osa-siin|Verottomat korvaukset
 • Yhteenveto ennakonpidätyksen jälkeen vähennettävistä eristä
  • Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osion jako osa-siin|Vähennettävät erät

Tulostenippu

Valinnalla Tulosta|Palkanmaksukerran tulostenippu saat määritettyä, mitkä tulosteet ja kuinka moneen kertaan tulostetaan: Nolla (0) = ei tulosteta ko. tulostetta:

Tulosteet tarvittaessa

Valtaosa ”vanhan maailman” tulostetarpeista on korvaantunut tulorekisterin myötä. Tulosteet on kuitenkin jätetty ohjelmaan, mikäli tulorekisteriin ei ole toimitettu riittävän täydellisiä palkkatietoilmoituksia tai tiedonkäyttäjätaho ei saa toivomiaan tietoja. Tulosteet ovat luonnollisesti oikein hyvä lisäinformaation lähde.

Palkansaajalle

 • Palkkatodistus

Työttömyyskassalle

 • Työttömyyspalkkatodistus

Lomalaskentaan

 • Kahden vuoden raportti

Palkkalaskelmat

Suosittelemme palkkalaskelmien toimittamista modernisti verkkopalkkoina suoraan palkansaajan verkkopankkiin.

Palkansaajalle (ja palkkamappiin) tulostetaan palkanmaksukerroittain joko palkkalaskelmat tai yhdistetyt laskelmat, joista käy ilmi miten palkka on maksettu. Palkkalaskelma on sovitettu blancolle A4-lomakkeelle ja annetaan palkansaajalle esim. ikkunakuoressa.

Palkkalaskelma tulostuu ohjelmassa kiinteästi olevan sovituksen mukaan. Yhdistettyyn laskelmaan tulostuu myös selvitys siitä, miten ohjelma on laskenut ennakonpidätyksen.

Palkkalaskelmat on mahdollista joukkopostittaa sähköpostilla toiminnolla Tulosta/Sähköpostita palkkalaskelmat.

Voit myös tulostaa minkä tahansa yksittäisen tulosteen palkanmaksusta pdf-tiedostoksi ja lähettää e-mailina palkansaajalle, jos Sinulla on käytössäsi PDF-tulostusohjelma.

Palkkalaskelmaan saa tulostumaan vapaata tekstiä toiminnolla Määritä|Palkkalaskelman vapaa teksti. Sillä voi määrittää, tulostuuko lisä-tieto palkkalaskelman yläosan oikeaan laitaan, vai alaosan vasempaan laitaan. Yläosaan lisätieto tulostuu normaalikokoisella fontilla.

Tulosta|Lisätieto-ikkunan sisältö -toiminnolla saa tulostettua lisätietoihin syötetyt tiedot paperille.

Määritä|Tulostuspäivä ja Y-tunnus tulosteisiin -toiminnolla voit valita, näkyvätkö ko. tiedot palkkalaskelma ja muiden tulosteiden oikeassa yläkulmassa.

Määritä|Palkkalaskelman yläosa.. -kohdassa voit valita mitä tietoja tulostetaan palkkalaskelman yläosaan, mm. hetun voi piilottaa kokonaan tai loppuosan.

Palkkalaskelman loppuun tulostuu kertymätiedot vuoden alusta. Oletuksena sinne tulostuu palkan erien yhteissummat. Niiden lisäksi voit itse määritellä, mitä muita laskennallisia tietoja haluat.

Määrittäminen tapahtuu toiminnolla Määritä|Palkkalaskelman kertymä-tiedot. Käytettävissä on myös 300-sarjan muuttujat, joilla saat tulostettua edellisen palkanmaksuvuoden tiedot.