Ajankohtaiset tiedotteet

Monipankin vuosipäivitys 3.12.2023

Monipankin uusiman version saat ladattua päivityssivulta.

Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Monipankin ja muiden Asteri Ohjelmien välisiä yhteyksiä on paranneltu. Vuoden aikana uusiutuneet pankkivarmenteet on huomioitu ohjelman kehityksessä ja yksittäismaksujen tekoa paranneltu mm. automaation avulla.

Ajanjaksolta päivien määritys

Nyt voit määrittää asetuksissa, mitä tarjotaan noudon ajanjaksoksi
(*) edellinen kuukausi
( ) tyhjä
( ) edelliskerran ajanjakso

Kuva suurenee napsauttamalla

Aktia RA / Tilitapahtumakyselyn visualisointi

Aktia – RA / Tilitapahtumakysely näyttää tilin uusimmat tapahtumat

Aktia reaaliaikakysely näyttää tilin uusimmat tapahtumat

Yksittäismaksun maksupalvelutunnus poimitaan seuraavasti


Pohjaksi asetetaan asiakastiedot-välilehdellä valittuna olevan pankin kohdalta 0 + Y-tunnus ilman väliviivaa (ns. paras arvaus)
Pankki antaa maksupalvelutunnuksen
Se voi olla mitä vain, yleensä kuitenkin Y-tunnus ilman väliviivaa, jota ennen tai jälkeen on 0
60% todennäköisyydellä se on 0 + Y-tunnus ilman väliviivaa

Jos maksajan tiedoista löydetään sellainen tieto, jossa BIC vastaa valittua pankkia (esim. valittu Aktia ja maksajan tiedoissa HELSFIHH) ja Y-tunnus vastaa asiakastiedoissa valitun rivin Y-tunnusta,
vaihdetaan maksupalvelutunnukseksi maksajan tiedossa oleva
asetetaan maksajan IBAN maksajan tiedoista löytyneeksi

Jos ei löydetty maksajan tiedosta BIC ja Y-tunnus täsmäävää tallennettua maksajan tietoa,
etsitään aiemmista maksuista, löytyykö niistä maksua, jossa BIC ja Y-tunnus vastaavat asiakastiedot-välilehdellä valittuna olevaa riviä
jos löytyi:
vaihdetaan maksupalvelutunnukseksi maksajan tiedossa oleva
asetetaan maksajan IBAN maksajan tiedoista löytyneeksi


2022 vuosipäivitys

Yksittäismaksut

Video yksittäismaksuista.

Lisätty yksittäismaksuun toimintoja, mm.

Kun mennään yksittäismaksuun, hakee maksajan tilin Y-tunnuksen ja BIC koodin mukaisesti ensin maksajista ja sitten maksulokista valintalista, josta voi valita aiemman maksun pohjaksi

 • maksajat
 • saajat
 • maksupohjat
 • lähettää suoraan OK painikkeesta, kun määrität asetuksista: [ ] Yksittäismaksu: Lähetä heti OK painikkeen painamisen jälkeen

Oletuksena yksittäismaksu ei näytä lähtevän maksun XML rakennetta muistiossa (asetuksista voit ruksata takaisin näyttämään).

Jatkossa ohjelma tarkastaa, että yksittäismaksun maksajan BIC vastaa asiakastiedot -välilehdellä valittua pankkia. Yksittäismaksu tarjoaa oletuksena kuluvaa päivää eräpäiväksi. Lisätty painike, joka sijoittaa kuluvan päivän eräpäiväksi ja [x] painikkeet, joista saat tyhjennettyä kohdalla olevan syöttöluukun tiedot.

Kuva suurenee napsauttamalla

Viivakoodin lukeminen hyödyntää automaatioita:

 • sijoittaa saajan BIC IBAN tilinumeron mukaiseksi
 • etsii saajan nimeä tilinumeron perusteella saajista, maksupohjista, maksajista ja maksulokista
 • BIC koodit tarkistettu dokumenttien mukaisiksi ”SUOMALAISET RAHALAITOSTUNNUKSET JA BIC-KOODIT MARRASKUU 2022″
Saajan nimeä etsitään viivakoodin tilinumeron perusteella saajarekisteristä ja maksulokista
Yksittäismaksujen kansiorakenne

Asetuksista voi määritäää, että yksittäismaksu lähetetään heti ok painamisen jälkeen

Varmennetuet

Uusittu ja paranneltu seuraavia varmenteita:

 • Nordean keskitason varmenne 9.11.2022
 • paranneltu OP:n ”OP Services CA V2” varmenteen toiminnallisuutta 26.10.2022
 • Uusittu 26.8.2022 OP:n V3 varmenteet
 • Lisätty Ålandsbankenin palveluvarmenne 11.8.2022.
 • Samlinkin SEPAWEBS palveluvarmenteet (Aktia, Sp, Pop, SHB, OmaSP) 25.5.2022
 • Uusittu Nordean keskitason varmenne 23.2.2022

Varmennetietojen vanhentuminen osaa ilmaista uusien varmenteiden vanhenemistiedot.

SEPA maksupalautteiden luettavuuden parannuksia

Paranneltu SEPA maksupalautteiden (pain.002.001.02 ja pain.002.001.03) luettavuutta lisäämällä selväkieliseen raporttiin rivinvaihtoja ja tähtiä. Maksajan nimeä siirretty lähemmäs maksutapahtuman rivejä.

Finvoice verkkolaskujen selväkielinen tulkinta

Parannettu verkkolaskujen visualisointia: Windows 11 käyttöjärjestelmässä mahdollisuus visualisoida laskut tietyin edellytyksin Edgellä ja Chromella –allow-file-access-from-files -valinnala.

Lisätty mahdollisuus käyttää Finanssialan Finvoice laskujen katseluohjelma FinvoiceXML:ää laskujen visualisointiin painikkeella ”Näytä FinvoiceXML katseluohjelmalla”.

Monipankin loki

Paranneltu ja selkeytetty Monipankin lähetyslokia: aukeaa jatkossa suurempana ja mahdollisuus muokata ikkunan kokoa raahaamalla muiden ikkunoiden tapaan.


Vuosipäivitys 2021

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.

Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Aineistotyyppien muutokset

Tarkensimme listausta uusien aineistotyyppien osalta, mm OP:sta on nyt noudettavissa uusintatiliote (TU).

Poistettu käytöstäpoistuneet aineistotyypit.

XE-tyyppisten tiliotteiden noudon vakausparannus.

KTL-viitelistojen tuonnissa mahdollista visualisoida yli 30-sivuisia aineistoja.

Finvoice 3.0 ja aiempien versioiden visualisoinnit

Finvoice aineistojen visualisoinnit päivitetty noudattamaan FKL:n ohjeistusta finvoice 3.0 version skeeman mukaisesti:

finvoice.dtd 28.3.2011

 • finvoice.css 13.3.2018, Finvoice 3.0 mukainen
 • finvoice.xsl 13.3.2018, Finvoice 3.0 mukainen
 • Finvoice visualisointiin päivitetty tallentuvat Af-headerit

Noudetut kansio

Noudetut kansion voi määrittää c:\asterimp\noudetutkansio.oma -tiedostossa

 • oletuksena noutaa c:\asterimp\noudetut -kansioon
 • jos on tiedosto c:\asterimp\noudetutkansio.oma , lukee siitä kansion, minne noudetut tallennetaan
 • tallenna ensimmäiselle riville levyasema ja kansio, minne noudetut tallennetaan, esim s:\noudetut

 Asetukset -ikkunassa

 • on nyt painike, joka avaa mpkansio.oma tiedoston muistioon
 • näkyy nyt, mikä kansio on määritetty mpkansio.oma:ssa aineistokansioksi
 • on nyt painike, joka avaa noudetutkansio.oma muistioon

Monipankin automaattimääritys

Monipankki on nyt mahdollista määrittää toimimaan automaattisesti kaikkien Asteri ohjelmien taustalla.

Muita muutoksia

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä

Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy