Ajankohtaiset tiedotteet

Laskunsyöttö

Asteri Laskutus -ohjelman laskunsyöttö -työvaihe on tarkoitettu varsinaista laskuttamista varten. Siinä kirjoitetaan, tulostetaan ja talletetaan laskuja ja käteiskuitteja.

Laskujen kirjoittaminen on hyvin nopeaa, kun ohjelma hakee laskutettavien asiakkaiden tiedot asiakaskortistosta ja tuotteiden tiedot tuotekortistosta. Samalla näet asiakkaan reskontratiedot.

Ohjelma laskee automaattisesti maksuehdon perusteella eräpäivän ja mahdollisen kassa-alennuksen, muodostaa viitenumeron tarkisteineen, laskee tuoteriveille netto- ja bruttohinnat, alennukset ja arvonlisäverot sekä laskun loppusumman ja siitä annettavat alennukset ja suoritettavat pyöristykset.

Ohjelma tuottaa monet tiedot automaatiolla syötettyjen pohjatietojen avulla. Yksityiskohtainen ohje laskun tietojen syöttämiseen ja määritysten tekoon. Laskut voidaan sarjalaskuttaa massa-ajona.

Tulostettavien laskujen ja käteiskuittien ulkoasu on vapaasti määriteltävissä. Paperille tulostuvia tekstejä ja niiden asettelua ohjaa vapaasti muokattavissa oleva lomakesovitustiedosto. Mukaan saat oman logosikin. Tuoterivien sarakkeiden leveydet ovat määriteltävissä laskutusohjelmasta käsin.

Kun lasku on kirjoitettu ja tulostettu, ohjelma tallentaa sen levylle. Laskutustietokantaan tallentuvat kaikki vanhat laskut sellaisinaan, joten ne voidaan avata myöhemmin korjattaviksi ja uudelleentulostettaviksi. Samaten tallentuvat laskujen alv-erittelytiedot kirjanpitoon siirtämistä ajatellen. Lasku tallentuu myös myyntireskontraan avoimeksi laskuksi. Laskun tallentumisen yhteydessä ohjelma myös kasvattaa asiakaskortistossa ko. asiakkaan ostamaa kappale- ja euromäärää. Tuotekortistossa ohjelma kasvattaa kunkin myydyn tuotteen kappale- ja euromäärää ja pienentää varastossa olevaa kappalemäärää.