Ajankohtaiset tiedotteet

Laskun tulostaminen

Painikkeet ja valikot

Kun olet syöttänyt laskun tiedot ja olet niihin tyytyväinen, voit tulostaa laskun Tulosta-painikkeesta, Tiedosto|Tulosta-valikosta, Tiedosto|Omalomake tai Tulosta|Lasku/kuitti-valikosta. Tällöin lasku tulostuu paperille.

Jos et ole tyytyväinen tulosteeseen, korjaa laskun tietoja, lomakesovitusta, laskuttajan otsikkotietoja Määritä|Perustiedot-valikosta tai tuoterivien sarakkeiden asettelua Määritä|Tuoterivit paperille-valikosta.

Määritä|Laskunpäivän vanhuus -kohdassa voit valita että ohjelma huomauttaa tulostettaessa, jos laskun päivämäärä on vanhempi kuin koneen kalenterin päivämäärä.

Määritä|Kopioteksti -toiminnolla voit syöttää tekstin, jonka haluat tulostumaan toiseen, kolmanteen jne. tulostuvaan samaan laskuun, jos tulosteiden kpl-määrä on suurempi kuin yksi. Jos et halua mitään KOPIO-tekstiä tulostuvan, jätä tämä tyhjäksi.

Tulostuksen lokerovalinta

Jos kirjoittimessasi on useita syöttölokeroita (ylä-, ala- jne.), voit valita, mistä lokerosta laskun tai kuitin sivut otetaan, toiminnolla Määritä|Perustiedot, välilehdeltä ’Tiedostot ja tulostus’.

Laskulomakesovitus

Laskun ja käteiskuitin ulkoasun määrittää .lom-tarkenteinen lomakesovitustiedosto. Atsoft toimittaa ohjelman mukana esimerkkisovitukset ohjelman piirtämälle laskulle (lasku.lom), esipainetulle laskulomakkeelle (laskuvan.lom) ja valkealle paperille tulostettaville laskulle (laskubla.lom), lähetteelle (lahete.lom), karhulaskulle (karhu.lom), maksumuistutukselle (maksumui.lom) ja käteiskuitille (kuitti.lom). Voit käyttää näitä sellaisenaan, muokata niiden pohjalta tai tehdä täysin tyhjästä omat lomakesovitukset. Yleensä riittää yhdenlainen sovitus laskulle ja yhdenlainen käteiskuitille.

Ohjelman piirtämässä laskussa olevien yläosan kehysten ja alaosan tilisiirron sijainnin voit määritellä toiminnolla Määritä|Lomakkeen kehysten paikat.

Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä esipainetun laskulomakkeen sovitustiedostosta, käteiskuitin lomakesovituksesta ja karhulaskun lomakesovituksesta.