Ajankohtaiset tiedotteet

EU-maassa tehdyn ostoksen ALV-käsittely

Kysymys esimerkiksi:

Yrityksemme teki työmatkan Saksaan ja Puolaan. ALV-kannat olivat Saksassa 19 % ja 7 %, Puolassa 23 % ja 8 %.

Miten palveluostot ja tavaraostot saadaan kirjattua kirjanpitoon, niin että saadaan ALV-vähennykset?

Esimerkissä lienee tilanne, jossa suomalainen yritys on tehnyt työmatkan ao. maihin, joissa maissa se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Tällaisessa tilanteessa ulkomaille maksettua arvonlisäveroa ei voi vähentää kirjanpidon tavallisissa ALV laskelmissa.  Sen sijaan ALV voidaan hakea ALVEU palvelussa takaisin. Verohallinnon sivulla on kyseisestä ALV:n palauttamisesta selostukset.

Ulkomaalaispalautus

Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muissa EU-maissa

Varmista, että kyse on nimenomaan tällaisesta ALV:n palauttamiseen oikeuttavasta kaupasta.  Mielestäni tällaiset ostot voisi viedä kirjanpitoon omille tileilleen, jotta hakemuksen tekeminen on helpompaa. Mahdollisesti myös ALV:n määrälle voi lisätä omat tilit. Kirjatessa voisi selitteeksi merkitä niitä tietoja, joita hakemuksen tekemisessä tarvitaan. Tarvittavilta kausilta aikanaan tulostetaan kyseisten tilien tapahtumien erittely. Niiden listausten perusteella voi hakea tositteet esille. Hakemuksen tekemisessä tarvitaan lisää tietoja tositteesta. Mahdollisesti tarvitaan alkuperäinen tosite tai pdf muotoinen liitettäväksi hakemukseen. Lisäksi listaus todentaa että kyseinen kauppa on kirjanpidossa mukana.

Hakemuksen tekemisellä saadaan erillinen ALV:n palautus. Se viedään kirjanpitoon, kun palautus aikanaan saadaan.  Saaminen voidaan tietysti viedä kirjanpitoon vaihtoehtoisesti heti saamisiksi. Tulotilinä on varmaankin liiketoiminnan muut tuotot. Tätä sivua voimme ajantasaistaa, kun tarve ilmenee.

Asterin kannalta EU palveluosto kuuluu tavalliseen ALV:n käsittelyyn.

Se kirjataan EU palveluostojen tilille jolla on ALV koodina PHV… Sen perusteella ohjelma kirjaa veron suoritettavaksi ja vähennettäväksi.