Ajankohtaiset tiedotteet

Arvonlisäveron käsittely Asteri Kirjanpito-ohjelmassa

Arvonlisäverokäyttäytyminen on tässä ohjelmassa tilikohtainen ominaisuus, joka määritellään tilikartan ALV-koodein. Ostojen ALV kirjataan ostojen ALV-saamistileille, myyntien ALV vastaavasti myyntien ALV-velkatileille. Kutakin verokantaa varten on omat saamis- ja velkatilit.

Kirjaukset voidaan tehdä päiväkirjaan joko netto- tai bruttokirjauksina. Nettokirjauksissa ohjelma jakaa heti bruttosumman ALV:n osuuteen ja netto-osuuteen automaattisesti. Bruttokirjauksissa tositteet syötetään bruttosummin. Kuun lopussa tulostetaan ALV:n kirjaus, jolla ALV:t siirretään velka- ja saamistileille. Näin tilien saldo tuloslaskelmassa ovat kuukauden päätteeksi ALV:n nettoperiaatteen mukaisesti ilman ALV:ia. Ohjelma tekee ALV-kirjauksista paperitulosteet ja päiväkirjaviennit.

Asteri Kirjanpito-ohjelman ALV-automatiikka nopeuttaa huomattavasti.

Halutessa ohjelma tekee myös yhteisö- ja rakennusalan hankinnoista suoritettavan ja vähennettävän ALV:n automaattikirjauksen.

Kuukauden lopussa tulostetaan ALV-veroilmoitus. Tällöin ohjelma tyhjentää velka- ja saamistilit ja kirjaa erotuksen ALV-velkatilille sekä tulostaa paperille arvonlisäverolaskelman ja alv-veroilmoituksen. Ohjelma tekee haluttaessa ALV-tarkistuslaskelman, joka vertaa, täsmäävätkö myyntien ja ostojen kirjatut ja laskennalliset verot keskenään.

Ohjeet bruttokirjausmenetelmään ja ALV-käsittelyyn

Arvonlisäveron alarajahuojennus

ALV-kantojen koodaaminen