Ajankohtaiset tiedotteet

Arvonlisäverokantojen koodaaminen

Arvonlisäverokannat koodataan arvonlisäveroprosentti-ikkunassa joko tilikartan muokkaus tai päiväkirjan kirjaus -työvaiheessa.

Jokaisella arvonlisäverokannalla on tunnus sekä arvonlisäverokantaa vastaava prosentti. Oletuksena on prosenttia vastaava tunnus. Arvonlisäverokannat on ilmoitettava ylhäältä alaspäin suuremmasta pienempään.

KoodiProsentti
2424
1414
1010

Oheisessa taulukossa esimerkinomaisesti ALV-kannat 24, 14 ja 10. Kantoja voi olla useampikin, esimerkiksi ALV-kantojen muuttuessa kesken vuoden tai tilanteissa, joissa yrityksellä on murrettu tilikausi ja prosentit muuttuvat kesken tilikauden vuoden vaihteessa. Kaikki käytettävät kannat tulee esittää.

Ohjelman uusin versio tarjoaa uutta yritystä perustettaessa voimassaolevia ALV-kantoja. Tätä toimintoa tulee käyttää ALV-kantojen muuttuessa kesken vuoden tai murrettujen tilikausien osalta.