Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennukset saat Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle mukaan tämän ohjeen mukaisilla toimenpiteillä, kun käytät Asteri kirjanpito-ohjelmaa.

Keskeisiä huomioita

Hallituksen esitys HE 143/2020 mukaisesti alarajahuojennuksen korotus 10 000 eurosta 15 000 euroon.

Alarajahuojennus poistunee 1.1.2025:

18.2.2020 hyväksytty direktiivi (EU) 2020/285 yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta. Uusi direktiivi antaa jäsenvaltioille nykyistä enemmän liikkumavaraa kansallisen verovapauden raja-arvon asettamisessa. Lisäksi jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia poistetaan. Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin säännöksiä 1.1.2025 alkaen.

Laskenta

Laske itse alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto ja siihen oikeuttava vero Verohallinnon laskentaohjeiden mukaisesti.

Päiväkirjan kirjaustilassa valitse ALV|ALV-alarajahuojennus ja syötä laskemasi tiedot:

  • alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto (315)
  • vero (316)
  • Ohjelma laskee näiden perusteella kohdan (317) huojennuksen määrä

HUOM: Syötä myös oikea vuosiluku ruudukkoon

Kun teet kausiveroilmoitusta paperille, ruudulle tai sähköiseksi ilmoitustiedostoksi, rastita, että haluat huojennuksen tulostuvan juuri tällä kertaa mukaan.

Kirjausesimerkki:

  • Oikaise bruttokirjattujen alv
  • Kirjaa alarajahuojennuksen määrä, esim 9,60 seuraavasti:
  • Alv-Alarahuojennus 2464 (ALV-velka) – 3305 (Liiketoiminnan muut tuotot) 9,60
  • Tee ALV-laskelmakirjaus

Lisätiedot ja ohjeistukset laskentaan saat Verohallinnolta ja Veron artikkelista ”Arvonlisäveron alarajahuojennus