Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennuksen saat Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle mukaan tämän ohjeen mukaisilla toimenpiteillä, kun käytät Asteri kirjanpito-ohjelmaa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus alv-rekisteriin kuuluville, joilla tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

  • Liikevaihto enintään 15 000 euroa: huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron saa kokonaan takaisin.
  • Liikevaihto yli 15 000 euroa ja alle 30 000 euroa: takaisin saa osan arvonlisäverosta

Asteri kirjanpidossa alarajahuojennus kirjataan esimerkiksi vuoden lopussa liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Vastatilinä on ALV velkatili.

ALV ilmoituksen voi tehdä myös OmaVeron sivulla. Siellä on paikat myös alarajahuojennuksen ilmoittamiseen.

Laskenta

Laske itse alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto ja siihen oikeuttava vero Verohallinnon laskentaohjeiden mukaisesti.

Päiväkirjan kirjaustilassa valitse ALV|ALV-alarajahuojennus ja syötä laskemasi tiedot:

  • alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto (315)
  • vero (316)
  • Ohjelma laskee näiden perusteella kohdan (317) huojennuksen määrä

HUOM: Syötä myös oikea vuosiluku ruudukkoon

Kun teet kausiveroilmoitusta paperille, ruudulle tai sähköiseksi ilmoitustiedostoksi, rastita, että haluat huojennuksen tulostuvan juuri tällä kertaa mukaan.

Kirjausesimerkki:

  • Oikaise bruttokirjattujen alv
  • Kirjaa alarajahuojennuksen määrä, esim 9,60 seuraavasti:
  • Alv-Alarahuojennus 2464 (ALV-velka) – 3305 (Liiketoiminnan muut tuotot) 9,60
  • Tee ALV-laskelmakirjaus

Lisätiedot ja ohjeistukset laskentaan saat Verohallinnolta ja Veron artikkelista ”Arvonlisäveron alarajahuojennus