Ajankohtaiset tiedotteet

ALV:n kirjaamisperiaate

Myynneistä maksettavat ALV:t kirjataan taseeseen veloiksi. Ostojen vähennettävät ALV:t kirjataan taseeseen saamisiksi. Kutakin eri verokantaa varten on oma velka- ja saamistilinsä. Kuukauden lopussa tehdään ALV-laskelma/kirjaus, jossa kyseiset velka- ja saamistilit tyhjennetään ja erotus kirjataan ALV-velka -nimiselle tilille. Kun vero aikanaan maksetaan, se kirjataan tältä tililtä.

Tase ja tuloslaskelma tulostuvat nettoperiaatteella eli liikevaihto ja kulut näkyvät verottomin summin ja ALV-velka ja -saaminen näkyvät taseessa. Kuukauden tapahtumat voit kirjata joko netto- tai bruttokirjausmenetelmällä. Nettokirjauksissa ohjelma laskee ja kirjaa ALV:n tapahtumakohtaisesti. Bruttokirjauksissa kirjaat tapahtumat veroineen ao. tulo- ja kulutileilleen. Näin tileille tulee kirjattua sekä veron osuus että netto-osuus. Tarkempi ohjeistus arvonlisäveron käsittelystä löytyy täältä. Verot siirretään kuukauden lopussa taseeseen bruttokirjausten ALV:n kirjauksella, jolloin tuloslaskelma tulostuu nettosummin.