Ajankohtaiset tiedotteet

ALV-nettokirjaus

Asteri kirjanpidossa ALV-käsittely voidaan tehdä bruttokirjauksen lisäksi myös nettokirjausmenettelynä. Tällöin ohjelma purkaa heti kirjauksen jälkeen arvonlisäveron osuuden päiväkirjaan omaksi tositerivikseen.

Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään bruttokirjausmenetelmää. Nettokirjausmenetelmä on kätevä oppilaitoskäytössä, kun on tärkeä hahmottaa kunkin rivin ALV:n käsittely. Käytäntöä voidaan hyödyntää myös poistokirjauksissa, kun halutaan poistaa esimerkiksi kalustotileiltä summia ilman arvonlisäveron käsittelyä.

Nettokirjaus voidaan kytkeä tilapäisesti pois päältä ALV|Nettokirjauksen määritys täppäämällä ”poissa”. Näin voit tehdä poistokirjaukset ja ohjelma ei huomioi ko. riveiltä arvonlisäveroa. Tämä mahdollistaa myös käsin tehtävät ALV-kirjausten purut, eli voit itse kirjata tapahtuman verottoman osuuden ja veron osuuden omille tileilleen.

Kirjausten korjaaminen päiväkirjassa tositerivien väliin vaatii kannanoton, halutaanko ALV eritellä ja laskea uudelleen ko. tapahtumasta. Oheisissa esimerkeissä on käytetty lukuarvoja mallinomaisesti muutamista kirjanpidon oppikirjoista: käytönnön kirjanpito (Tomperi, Soile, Edita publishing) ja Taloushallinnon taitajaksi (Hakonen, Marita, Eklund Irina, Roos, Mia, SanomaPro)

Alv-nettokirjaus toimii myös päiväkirjan lopussa, eli kirjatessa viimeiselle tositeriville.

ALV-nettokirjatun rivin lisääminen päiväkirjan keskelle

Saat lisättyä nettokoodatun tapahtuman päiväkirjan väliin lisäämällä uuden, tyhjän tositerivin ja kirjaamalla summan tai nettokoodatun tilinumeron eteen n-kirjaimen:

DebetKreditSumma
40101710n123,45

Jolloin ohjelma purkaa ALV:n ja tekee seuraavat kirjaukset:

DebetKreditSumma
****1710123,45
4010****101,19
1536****22,26

Pakotettujen ALV-erittelyiden toiminnasta

Kun korjaat tositeriviä, syötä Debet-, Kredit- tai Summa-sarakkeen alkuun n-kirjain, niin ohjelma lisää ko. rivin perään kaksi tyhjää riviä ja kirjaa niille veron perusteen ja veron, esim.

DebetKreditSumma
1777171056,74
Päiväkirjan alussa tai keskellä oleva tositerivi
DebetKreditSumma
n4010171056,74
Syötä Debet-sarakkeeseen n ja netto-kulutili
DebetKreditSumma
****171056,74
4010****46,51
1536****10,23
Ohjelma kirjaa ko. rivin tilalle rivit purkaen ALV:n osuuden

Samaan tulokseen pääset syöttämällä n-kirjaimen Kredit- tai Summa-sarakkeessa. Esim. jos haluat muuttaa myös summaa, voit käyttää seuraavia vaiheita:

DebetKreditSumma
1777171056,74
DebetKreditSumma
40101710n123,45
Syötä n vasta summa-sarakkeeseen
DebetKreditSumma
****1710123,45
4010****101,19
1536****22,26
Ohjelma kirjaa ko. rivin tilalle rivit purkaen ALV:n osuuden