Ajankohtaiset tiedotteet

Välitön palaute aineistoa lähetettäessä

Onnistunut nouto tai lähetys

Jos käskemäsi nouto tai lähetys onnistuu, siitä tulee vihreällä pohjalla oleva ilmoitus Vastauskoodi = 00, Vastausteksti = OK

Epäonnistunut nouto tai lähetys

Jos käskemäsi nouto tai lähetys epäonnistuu, siitä tulee virheilmoituksesta kertova viesti-ikkuna:

ja/tai punaisella pohjalla oleva virhenumero ja virheteksti.

Virhe 23 johtuu siitä, että em. esimerkissä yritettiin lähettää SEPA XML-maksuaineisto, mutta Aineistotyypiksi oli vahingossa valittu väärä eli Laskuttajailmoitus.