Ajankohtaiset tiedotteet

Työtuntien tuominen Asteri Palkanmaksuun ulkoisesta järjestelmästä

Onko Asteri ohjelmissa työajanseurantaohjelmaa?
Kyllä on. Asteri tehtäväseurannalla tunnit saa seurattua asiakkaittain = kauanko aikaa meni asiakkaan tehtävien hoitamiseen sekä työntekijöittäin = kauanko työntekijä on tehnyt töitä. Asteri ohjelmat kirjaavat aikaleiman yritys- ja työntekijäkohtaisesti automaattisesti aina kun yritykseen siirrytään tai poistutaan siitä. Saat raportit jopa takautuvasti. Ostat vain Asteri tehtäväseurantaohjelman. Ohjelma soveltuu myös tilitoimiston/palveluyrityksen toistuvien aikataulutettujen tehtävien seuraamiseen.

Jos tarvitset erillistä työaikakirjanpitoa, ks. alempana olevaa listaa tuntiseurantaohjelmista, joihin on toteutettu liittymä Asteri palkanmaksuun

Kolmannen osapuolen työtuntijärjestelmän liittämisestä Asteriin

Käytössämme on muun toimittajan toimittama työtuntijärjestelmä / tuntiseuranta. Voiko sen tietoja tuoda Asteri palkanmaksuun? Kyllä voi.

Asteri palkanmaksussa on liittymä ulkoista työseurantaa varten (palkkojensyöttötilassa valinta tiedosto/tuo palkkatiedot ulkoa). Tätä ominaisuutta hyödyntäen voit tuoda palkanlaskentaan tunti- ja palkkatietoja jostain muusta järjestelmästä kuin Asterista.

Miten saan liitettyä tuntiseurantaohjelman Asteriin ? Liittäminen on mahdollista, mikäli tuntiseurantaohjelma muodostaa Asteri palkanmaksun ymmärtämää siirtotiedostoa tämän sivun ohjeiden mukaan. Tiedustele liittymää tai sen ohjelmointimahdollisuutta tuntiseurantaohjelman toimittajalta.

Tuntijärjestelmäliittymän tietuekuvaus:

Tunti- ja palkkatiedot tuodaan Asteri palkanmaksuun CSV-tiedostona.

Luo työtuntijärjestelmällä csv-aineisto, jossa on kullakin rivillä:

"hetu";"ryhmä";"kohdistus";"selite";"kpl";"a-hinta";"kustannuspaikka";"tulolaji";"ansaintakausi alkoi";"ansaintakausi päättyi";"vapaa1";"vapaa2";"vapaa3"

Esim (juoksevaa kust.paikkakoodia on käytetty, jotta km-korvaus rivit ei summaudu)

"010162-7399";"101";"%100norm";"";"23";"";""
"010162-7399";"101";"prov";"";"5";"120";""
"010162-7399";"106";"km";"";"100";"";"";"";"1.5.2019";"30.5.2019"
"010162-7399";"106";"km";"Km yhteensä 2019";"91";"0,43";"1";"311 - Kilometrikorvaus";"1.6.2020";"31.6.2020"
"010162-7399";"106";"km";"Km yhteensä+1 matkustaja";"104";"0,46";"2";"311 - Kilometrikorvaus";"15.6.2020";"31.6.2020"

missä

hetu työntekijän henkilötunnus, jonka mukaan tiedot kohdistetaan
ryhmä mihin palkkaryhmään tunnit kohdistetaan. Jokin
seuraavista: 101 (rahapalkka), 102 (luotaisedut), 103 (vähennykset
ennen ennakonpidätystä), 106 (verottomat korvaukset), 107 vähennettävät
erät, 113 palkkojen tarkennuksia
kohdistus palkan koodi, johon tunnit kohdistetaan, esim kiinteä,
%100norm, %50yli, km, pvr, opvr
selite jos annettu, niin kirjoittaa selitteeksi. Jos ei annettu,
käyttää pohjana ollutta selitettä
kpl montako tuntia/kappaletta
a hinta yksikköpalkka tai tyhjä niin käytetään
pohjana olevaa
kustannuspaikka kustannuspaikkakoodi tai tyhjä
tulolaji (riittää, että 3 ens.merkkiä on tulolajin numero)
ansaintakausi alkoi
ansaintakausi päättyi
Vapaa 1
Vapaa 2
Vapaa 3

kohdistus tapahtuu seuraavasti:

jos ryhmä annettu, etsii kohdistus koodia (ja kust.paikkaa) ao. ryhmästä
jos kohdistus -koodia ei löydy, lisää sen ao. ryhmään
jos ryhmää ei annettu, etsii kohdistus -koodia kaikista ryhmistä
jos kohdistus ei löydy, lisää sen rahapalkka ryhmään
jos a hinta annettu, sijoittaa sen a hinnaksi
jos selite annettu, sijoittaa sen selitteeksi

Havainnollistava kuva

Oletusrivit ja koodit

Jos joku rivi ei ole oletusriveissä, lisää kohdistus -kentän arvo ja keksi itse koodi. Kaikki palkanmaksun koodit ja muuttujat raportointiin koottuna.

SeliteKoodi
kiinteä palkkakiinteä
tuntipalkka%100norm
ylityölisä 50%%50yli
ylityölisä 100%%100yli
ylityö vko 50%%50vko
su-lisä%100su
provisioprov
työajan lyhennyspekka
rahana maksettu loma-ajan palkkarloma
lomakorvaus työsuhteen päättyessäploma
lomaltapaluu-/lomarahaloma
Ryhmä 101 Rahapalkan rivit

SeliteKoodi
matkapuhelinetumpuh
puhelinetupuh
ravintoeturav
autoetuauto
asuntoetuasunto
työsuhdematkalippulippu
Ryhmä 102 Luontaisedut

SeliteKoodi
km-korvauskm
kokopäivärahapvr
osapäivärahaopvr
ulkomaanpäivärahaupvr
ateriakorvausateria
yömatkarahaymr
Ryhmä 106 Verottomat korvaukset

SeliteKoodi
tt-tyeltttyel
tyött.vak.tyött
ay-maksuay
Ryhmnä 107 Vähennettävät erät

SeliteKoodi
loma-ajan palkkaalap
sairasajan palkkaasairas
ei TyEL-ilmoitettavaa palkkaaeityel
ei sotu:n alaista palkkaaeisotu
Ryhmä 113 Palkkojen tarkennuksia

Tuntijärjestelmäliittymän toiminta

Luo työtuntijärjestelmällä yllä kuvattu csv-muotoinen aineisto (yleensä työajanseurantaohjelman tekijällä teetetty lisäominaisuus)

Perusta uuusi palkanmaksukerta, johon otat mukaan kaikki ne palkansaajat, joille tulee tietoja työtuntijärjestelmästä

Valitse Tiedosto /Tuo palkkatiedot ulkoa.

Käy palkansaajat läpi täydentäen tiedot tarvittavilta osin

Työajanseurantaohjelmia, joihin on toteutettu liittymä Asteri palkanlaskentaan

Ainakin seuraaviin työajanseurantaohjelmiin on toteutettu liittymä Asteri palkanlaskentaan:

Onko sinun tuntiseurantaohjelmassasi liittymä Asteriin. Jos on, ilmoita meille niin saat ohjelmasi tälle linkkilistalle!