Transaktiopohjainen ALV ja Arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen

Verohallinnolla on käynnissä kaksi julkisuudessa erityisen paljon keskustelua herättänyttä hanketta arvonlisäveroraportoinnin kehittämiseen.

1. Arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen 2022 (lykätty)

Uusi alv-ilmoitus oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022. Vallitsevasta korona- ja taloustilanteesta johtuen käyttöönottoa lykättiin. Uutta aikataulua voi seurata sivulta Alv-raportoinnin tulevaisuus.

Uudistuksen on määrä paremmin eritellä alv-ilmoituksen tietosisältö:

vrt. nykyinen alv-ilmoitus.

2. Lasku- ja kuittikohtainen raportointi (selvitys)

Osana alv-raportoinnin kehittämistä on selvitetty, voitaisiinko tulevaisuudessa ottaa käyttöön lasku- ja kuittikohtainen raportointi. Selvitys ehdotuksineen on luovutettu valtiovarainministeriölle, ja mahdollinen eteneminen on VM:n päätettävä asia.

Asteri ja ALV-raportoinnin tulevaisuus

Olemme aktiivisesti mukana valmistelemassa ALV-raportointia molempien hankkeiden osalta. Tiedotamme tarkemmin, kun hankkeet ovat edenneet riittävän pitkälle ja niiden soveltamisesta on tullut ohjeet verottajalta.