Ajankohtaiset tiedotteet

Transaktiokohtainen ALV ja Arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen

Verohallinnolla on käynnissä kaksi julkisuudessa erityisen paljon keskustelua herättänyttä hanketta arvonlisäveroraportoinnin kehittämiseen.

1. Arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen 2022 (lykätty)

Uusi alv-ilmoitus oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022. Vallitsevasta korona- ja taloustilanteesta johtuen käyttöönottoa lykättiin. Asiaa voi seurata sivulta Alv-raportoinnin tulevaisuus.

Uudistuksen on määrä paremmin eritellä alv-ilmoituksen tietosisältö:

vrt. nykyinen alv-ilmoitus.

2. Lasku- ja kuittikohtainen raportointi (selvitys)

Väliaikatieto 2.11.2023: Transaktiokohtaisen arvonlisäveroilmoittamisen aikataulusta ei ole virallista tietoa. Asiasta on EU maissa kovin erilaisia näkemyksiä ja käsittely venynee. Epävirallinen arvio on, että vaatimus transaktiokohtaisesta arvonlisäveroilmoittamisesta tulisi voimaan todennäköisesti vasta 2030.

Asteri ja ALV-raportoinnin tulevaisuus

Olemme aktiivisesti mukana valmistelemassa ALV-raportointia molempien hankkeiden osalta. Tiedotamme tarkemmin, kun hankkeet ovat edenneet riittävän pitkälle ja niiden soveltamisesta on tullut ohjeet verottajalta.