Ajankohtaiset tiedotteet

Tilisiirrot

Ohjelmalla voit tulostaa tilisiirrot ja suoramaksun tilisiirtolomakkeet.

Valinnalla Määritä|Tilisiirtojen tulostus voit valita, tulostetaanko tyhjälle paperille siten, että ohjelma piirtää tilisiirtojen kehykset ja tulostaa luvut vai käytetäänkö kirjapainossa tehtyjä esipainettuja arkkeja, joissa on kehykset valmiina (esim. Auraprint 388).

Määritä | tilisiirtojen tulostus, oletuksena ruksattu kohta [x] Tallenna jokainen maksulappu omaan pdf tiedostoon, kun tulostimeksi valittu PDFCreator. Jos haluat kaikki tilisiirrot yhteen ja samaan tiedostoon, ota ruksi pois.

Jos käytät valmiiksi painettuja lomakkeita, tilisiirtojen tulostus perustuu lomakesovitukseen. Tämä määritellään valinnalla Määritä|Lomakesovitukset. Kun painat tilisiirrot -rivillä Muokkaa-painiketta, pääset muokkaamaan lomakesovitusta Muistiossa (Notepad).

Jos haluat tulostaa koko taloyhtiön kaikille huoneistoille tilisiirrot kerralla, siirry Vuokrapaikat-työvaiheeseen ja paina Tulosta kaikkien tilisiirrot.

Vuokrapaikoista voit myös tulostaa tilisiirrot osalle huoneistoista rajausehdolla, jonka itse saat määrätä. Saat tulostettua esim. erikseen tilisiirrot alv:llisille ja alv:ttomille huoneistoille tai esim. vain A-portaan tilisiirrot:

Tilisiirrot on mahdollista tulostaa myös osalle huoneistoista rajaten ehdolla minkä tahansa taulukon mukaan, esim. niille joilla on rahoitusvastike jäljellä. Tämä onnistuu vuokrapaikat-työvaiheen ”Tulosta kaikkien tilisiirrot…” ”…osalle SQL” -toiminnolla.

Toiminnossa on valmiina esimerkkilauseita mm. Maksajat-taulukon tai Huoneistot-taulukon tai Asukkaat-taulukon mukaan rajaten.

Vinkkejä omien SQL-lauseiden kirjoittamiseen saat painamalla kentät Muistioon -painiketta.

Jos haluat tulostaa yhdelle huoneistolle kerrallaan, siirry Huoneistotila-työvaiheeseen ja valitse Tulosta|Tilisiirrot yhdelle maksajalle tai Tulosta|Tilisiirrot huoneistolle.

Ohjelma kysyy, haluatko tulostaa kullekin maksajalle vain yhden mallitilisiirron, jolla hän voi maksaa kaikki kuukaudet samalla summalla ja viitenumerolla, vai tulostetaanko esimerkiksi 12 tilisiirtoa/maksaja. Halutessasi voit tulostaa myös minkä tahansa haluamasi jakson tilisiirrot, esimerkiksi vastikkeiden vaihduttua voit määritellä tulostettavaksi huhtikuu – joulukuu.

Jos tulostat tilisiirrot siten, että ohjelma piirtää kehykset, saat määritettyä maksajan tilinumeron tulostumaan tai jäämään pois suoraveloituksen ennakkoilmoituksesta. Määritys tehdään Määritä|Tilisiirtojen tulostus-toiminnolla kohdassa ”Tulosta suoraveloituksen ennakkoilmoitukseen maksajan tilinumero”

Sen sijaan, jos käytät lomakesovitukseen perustuvaa tulostusta, saat maksajan tilinumeron jäämään pois, kun poistat lomakesovituksesta maksajan tilinumeron koodin @14006

Maksajakohtainen eräpäivä -mahdollisuus

Kun kaikille maksajille yhteinen eräpäivä on esimerkiksi kuun 5. päivä, joku maksajista saattaa haluta eräpäiväksi jonkin muun, esimerkiksi kuun 16. päivän.

Tämä on mahdollista siten, että syötät Maksajat-taulukon Eräpäivä-kenttään ko. maksajan haluaman eräpäivän numeron.

Esimerkki

Jos syötät Eräpäivä-kenttään 7, kuukausimaksujen eräpäiväksi tulee 7.1.2020, 7.2.2020 jne.

Jos syötät Eräpäivä-kenttään 31  -> eräpäiviksi tulee kuun viimeinen päivä esim. 31.1.2020, 28.2.2020, 31.3.2020, 30.4.2020 jne.

Jos syötät Eräpäivä-kenttään viim -> eräpäiviksi tulee 31.1.2020, 28.2.2020, 31.3.2020, 30.4.2020 jne.

Jos Eräpäivä ei ole 1:n ja 31:n välissä eikä ole ”viim”, maksajalle tulee eräpäiväksi se, mikä oli määritelty taloyhtiön yhteiseksi eräpäiväksi.

HUOM: Maksajakohtaiset eräpäivät tulevat käyttöön vasta sitten, kun olet laskenut kuukausimaksut uudelleen em. määritysten jälkeen.

Maksajakohtainen tilisiirtojen lukumäärä -mahdollisuus

Jotkut maksajat saattavat haluta yhden tilisiirron kullekin kuukaudelle, toisille taas riittää yksi mallitilisiirto koko vuodelle. Tämä on mahdollisuus toteuttaa seuraavan ominaisuuden avulla:

Tilisiirtoja tulostettaessa on tarjolla vaihtoehto, jossa tulostetaan kullekin maksajalle joko yksi mallitilisiirto tai jokaisen valitun kuukauden tilisiirto, sen mukaan mitä on määritelty maksajat-taulukon ”Tilisiirtoja kpl”-kentässä. Jos siellä on 1, tulostuu yksi mallitilisiirto. Muussa tapauksessa tulostuu yksi tilisiirto kullekin valitulle kuukaudelle.

Tilisiirron määritysmahdollisuuksia

Valinnalla Määritä|Tilisiirtojen tulostus voit määrittää, tulostuuko alv-erittely, mikä teksti on ”Huoneisto”-otsikon paikalla ja tulostuuko suoraveloitettaville yksi vai monta ennakkoilmoitusta.

IBAN ja BIC tilisiirtoon

Määritä|IBAN-tilinumero -toiminnossa voit valita, että ohjelman piirtämä tilisiirto tulostetaan ”Vain IBAN-tilinumeroin ja BIC-pankkikoodein”.

Samassa toiminnossa voit myös rastittaa, tulostetaanko ”vain IBAN+BIC”-tilisiirtoon pankin nimilyhenne, esim. SHB (Handelsbanken) tai TAPIOLA PANKKI (Tapiola Pankki). Ohjelma täyttää puuttuvan BICin ja nimilyhenteen IBANin perusteella.

Tilisiirtolomakkeeseen tulostuu IBAN ja BIC niin suurella fontilla kuin käytettävissä oleva tila kulloinkin sallii, riippuen mm. tilien lukumäärästä.

Taloyhtiölle on mahdollista määritellä jopa 4 pankkitilin IBAN ja BIC ja ne tulostuvat ohjelman piirtämiin tilisiirtoihin.

Jos käytät esipainettuja tilisiirtolomakkeita, käytettävissäsi on uudet lomakesovitusmuuttujat

 @1158 = taloyhtiön 2. IBAN

 @1159 = taloyhtiön 2. BIC

 @1160 = taloyhtiön 3. IBAN

 @1161 = taloyhtiön 3. BIC

 @1162 = taloyhtiön 4. IBAN

 @1163 = taloyhtiön 4. BIC

Uutta taloyhtiötä perustettaessa määritysten oletusarvoina on

  • ohjelma piirtää tilisiirron raamitkin
  • tilisiirtoon pankkitili vain IBAN- ja BIC-muodossa
  • pankkiviivakoodin versio 4

Tilisiirron alaosaan tulostuva maksujenvälitystä koskeva ehtoteksti on muuttunut vuonna 2010. Nykyiset tekstit ovat:

”Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella”

”Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-förmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit”

Jos olet perustanut taloyhtiön aineiston aiemmalla kuin 15.4.2010 ohjelmaversiolla, käy korjaamassa maksujenvälitysehtotekstin sanamuoto esimerkiksi seuraavasti:

Valitse Määritä|Tilisiirtojen kieli

  • paina Aseta suomi/ruotsi, jolloin ohjelma päivittää uudet tekstit

Jos olet muokannut muita tekstejä omien tarpeittesi mukaan, ei ehkä kannata painaa Aseta suomi/ruotsi, vaan kirjoittaa uudet maksujenvälitysehtotekstit käsin näppäilemällä.

Pankkiviivakoodin saat määriteltyä tulostumaan näkyviin ja aseteltua oikealle kohdalle valitsemalla Määritä|Pankkiviivakoodi|Siirtymävaihe (2008-2010) ja SEPA-aika (2011-).

Kun tulostetaan esipainetulle/blancolle lomakkeelle:

Kysymys: Saako taloyhtiölle määriteltyä 2 pankkitiliä? Haluan ne lähinnä näkyviin tilisiirtoihin.

Vastaus: Kyllä saa: kohdassa Määritä|IBAN-tilinumero.

Kysymys: Miten saan tilisiirtoon huoneiston numeron?

Vastaus: Ohjelman piirtämiin tilisiirtoihin se tuleekin automaattisesti. Jos käytät lomakesovituspohjaista tulostusta, käytä muuttujaa @2004 haluamassasi kohdassa lomakesovitustiedostossa 3ps.lom tai 3pseuro.lom (huom! kolme tilisiirtoa/arkki eli @2004 pitää laittaa kolmeen kohtaan).

Kysymys: En haluaisi tulostaa asukkaille 3-tilisiirtoja vaan laskun kokoisen ja näköisen tulosteen yksi sivu per vuosi per maksaja.

Vastaus: Tee 3ps.lom:in sijaan Muistiolla sellainen tuloste kuin haluat. Tulosta tällä kuin tilisiirrolla, joko Huoneistotilassa huoneisto kerrallaan tai Vuokrapaikat-tilassa koko taloyhtiölle. Valitse täplä kohtaan ’vain yksi mallitilisiirto’.

A4-kokoinen vuoden vastikelasku

Asteri Isännöinti -ohjelmasta on mahdollista tulostaa vastikelasku, jossa näkyy kuukausittain veloitettavat vastikkeet sekä kuukausittaiset eräpäivät. Vaihtoehdosta riippuen laskulla voi olla myös tila maksajan omille merkinnöille taikka tarkempi erittely vuokrapaikkakohtaisista summista tai jopa kertolaskuista.