Tilikartan ja tilinpäätösrungon ristiin tarkistus

Tilikartan ja tilinpäätösrungon yhteensopivuuden voit tarkistaa Tilinpäätösrungon muokkaus -ikkunan toiminnolla Muokkaa | Tarkista kartta ja runko. Se ilmoittaa, mitkä tilit puuttuvat tilinpäätösrungosta ja mitkä ovat siinä useaan kertaan. Tyypillinen syy DK-erolle on tilin puuttuminen tai kahdenkertaisuus tilinpäätösrungossa.

Halutessasi saat paperille tarkistustulosteen, jossa tilikartan tilit on lomitettu tilinpäätösrungon otsikoiden alle ja jossa on lueteltu rungon ulkopuolelle jääneet ja siinä useampaan kertaan esiintyvät tilit. Tulosteet tulevat myös ruudulle Muistioon.