Ajankohtaiset tiedotteet

Tilausvahvistuksen tulostaminen

Myyntitilauksesta voit tulostaa tilausvahvistuksen painamalla Tulosta.

Tulostuminen perustuu lomakesovitukseen, jonka polku ja tiedostonimi on vaihdettavissa kohdassa Määritä|Perustiedot|Tiedostot ja tulostus|Myyntitilauksen lomakesovitus. Voit muokata lomakesovitusta valitsemalla Muokkaa:

Tekstejä saat siirrettyä vasen-oikea -suunnassa lisäämällä tai poistamalla välilyöntejä ko. rivillä. Tekstit, jotka ovat eri riveillä täsmälleen allekkain, tulostuvat myös tilausvahvistukseen alkaen samasta kohdasta.

Useita sanoja sisältävät tekstit pitää ympäröidä <>-merkeillä, jotta sanavälit pysyisivät siisteinä, esim.

@-merkillä alkavien muuttujien paikalle tulostuu aina myyntitilauskohtaisesti vaihteleva tieto. Muuttujakoodit lueteltuina.

Muokkauksen päätteeksi tallenna sovitus toiminnolla Tiedosto|Tallenna ja poistu Muistiosta valitsemalla Tiedosto|Lopeta.

Tiedosto|Tulosta eräajona -toiminnolla saat tulostettua monta tilausvahvistusta kerralla.

Asiakaskohtainen tilausvahvistus tai lähete
Jos olet määrittänyt asiakaskortiston Tilausvahvistuslomake-kenttään tiedostonnimen, tilausvahvistus tulostetaan ko. lomakesovituksen mukaisena.

Vastaavasti asiakaskortiston Lähetelomake-kenttään syötetyn lomakesovituksen nimen perusteella tulostetaan lähete.

Jos et ole määrittänyt asiakkaalle em. tietoja, tulostus perustuu Määritä|Perustiedot|Tiedostot ja tulostus -kohdassa oleviin lomakesovituksiin.