Tilaustenkäsittelyn muuttujat

Lomakesovitus on .lom-tarkenteinen tekstimuotoinen tiedosto. Voit muokata sitä millä tahansa Windows-ympäristön tekstieditorilla tasavälistä kirjasintyyppiä käyttäen. Suosituksena on Muistio (Notepad).

Kukin lomakesovituksen rivi vastaa yhtä riviä tulosteessa. Rivien lukumäärää muuttamalla voit siis asetella tulostuvat tekstit oikeille kohdille pystysuunnassa.

Vaakasuunnassa saat aseteltua tulostuvat tekstit oikeille kohdille välilyönti-näppäimen avulla. Ohjelma tarkastelee, monennestako merkistä teksti alkaa ja ajattelee 80 merkin vastaavan koko paperin leveyttä. Esimerkiksi, jos lomakesovituksessa teksti alkaa rivin ensimmäisestä merkistä, se tulostuu aivan paperin vasempaan laitaan (onhan sentään automaattisesti yhden sentin marginaali). Jos lomakesovituksen teksti alkaa rivin 80. merkistä, se tulostuu aivan paperin oikeaan laitaan, todennäköisesti jopa paperin ulkopuolelle. Jos lomakesovituksen teksti alkaa 40. merkistä, se tulostuu alkaen paperin keskikohdasta vasen-oikea -suunnassa.

Yksittäinen vapaamuotoinen sana, esimerkiksi Päivämäärä: tulostuu sellaisenaan.

Useasta sanasta muodostuva vapaamuotoinen teksti pitää kirjoittaa lomakesovituksessa erisuuruusmerkkien (< ja >) sisälle, esimerkiksi <Nyt kannattaa tilata meiltä myös uusi super-hyper-hilavitkutin edulliseen tarjoushintaan 9.999,90 euroa.>. Muussa tapauksessa ohjelma ei osaa tulostaa oikeansuuruisia sanavälejä, koska lomakesovitus on tehty tasavälisellä ja tuloste taas suhteellisella kirjasintyypillä.

Kunkin laskun muuttuvat tiedot koodataan lomakesovitukseen käyttäen varattuja sanoja, muuttujia. Ohjelma tunnistaa muuttujan siitä, että se alkaa lomakesovituksessa @- tai #-merkillä. Jos käytetään @-merkkiä, ohjelma tasaa muuttujan arvon tulostumaan alkaen ko. kohdasta (vasemmalletasaus niin kuin teksteille yleensäkin).

Jos käytetään #-merkkiä, ohjelma tasaa muuttujan arvon tulostumaan päättyen ko. kohtaan (oikealletasaus, kuten yleensä esim. rahamäärille). Seuraavat varatut sanat ovat käytettävissä:

Määritä|Perustiedot -kohdassa olevat yrityksen tiedot tulostuvat seuraavilla muuttujilla:

@YLÄOSANTEKSTI1

@YLÄOSANTEKSTI2

@MYYNTITILAUSTEKSTI

@OSTOTILAUSTEKSTI

@LASKUTTAJANNIMI

@LASKUTTAJANOSOITE

@LASKUTTAJANPAIKKA

@LASKUTTAJANPUH1

@LASKUTTAJANPUH2

@LASKUTTAJANPANKKI1

@LASKUTTAJANPANKKI2

@LASKUTTAJANPANKKI3

@LASKUTTAJANPANKKI4

@IBAN1

@IBAN2

@IBAN3

@IBAN4

@BIC1

 @BIC2

 @BIC3

 @BIC4

@LASKUTTAJANTILI

@LASKUTTAJANALVREK

@LASKUTTAJANLY

@LASKUTTAJANKAUPPAREK

tai lyhyemmässä muodossa:

@NIMI

@OSOITE

@PAIKKA

@PUH1

@PUH2

@PANKKI1

@PANKKI2

@PANKKI3

@PANKKI4

@TILI

@ALVREK

@LY

@KAUPPAREK

tuoterivien sarakkeiden otsikot tulostuvat @RIVIOTSIKOT -muuttujalla

@TE-alkuisilla muuttujilla saat tulostettua tilausvahvistukseen, lähetteeseen ja ostotilaukseen tuotekortiston kenttien tietoja, esim. @TE_Hyllypaikka tulostaa Hyllypaikka-kentän. @TE_-koodia voit käyttää samalla rivillä kuin @TUOTERIVI- tai @LÄHETERIVI-koodia, esim:

@LÄHETERIVI  @TE_Hyllypaikka

– yksi tuoterivi tulostuu muuttujalla @TUOTERIVI. @TU_ -alkuisilla muuttujilla saat tulostettua tuotekortiston kenttien tietoja, esim. @TU_Nimike2 tulostaa Nimike2-kentän. @TU_ -koodin on oltava ennen @TUOTERIVI -koodia:

@TU_Nimike2

@TUOTERIVI

@TU_Nimike2

@TUOTERIVI

@TU_NäytäKuva   (Paperille tulostuu tuotteen kuva 3 cm korkuisena)

@TUOTERIVI

– tilausvahvistuksen tuoterivin voit jakaa useammalle riville: @TUOTERIVI -muuttujaa edeltäville riveille voidaan tulostaa tuoterivin tietoja @TR_ -alkuisilla muuttujilla:

@TR_Tuotenumero

@TR_Tuoteryhmä

@TR_Nimike

@TR_Määrä

@TR_Yksikkö

@TR_a-hinta

@TR_yhteensä_mk

@TR_ale_%

@TR_ale_mk

@TR_netto_mk

@TR_alv_%

@TR_alv_mk

@TR_brutto_mk

@TR_kp-tili

otsikkotiedot tulostetaan seuraavilla muuttujilla:

@ASIAKASNUMERO

@LASKUTUSNIMI

@LASKUTUSLISÄNIMI

@LASKUTUSOSOITE

@LASKUTUSPAIKKA

@LASKUTUSPUHELIN

@TOIMITUSOTSIKKO

@TOIMITUSASNO

@TOIMITUSNIMI

@TOIMITUSLISÄNIMI

@TOIMITUSOSOITE

@TOIMITUSPAIKKA

@TOIMITUSPUHELIN

@LÄHETENUMERO

@TILAUSNUMERO

@SIVUNUMERO

@PÄIVÄMÄÄRÄ

@MAKSUEHTO

@HUOMAUTUSAIKA

@VIIVEKORKO

@VIITTEENNE

@VIITTEEMME

@TOIMITUSTAPA

@TOIVOTTUTOIMITUSPÄIVÄ

@TOIMITUSVIIKKO

@VAHVISTETTUTOIMITUSPÄIVÄ

@MYYJÄMME

@ALENNUSPERUSTEET

@ERIKOISEHDOT

@LAVAMÄÄRÄ

loppusumma tulostetaan seuraavalla muuttujalla:

@LOPPUSUMMA

monisivuisen tulosteen tapauksessa vain viimeiselle sivulle tarkoitetut tulosteen osat (esim. pankkisiirrot) sijoitetaan kahden seuraavanlaisen muuttujan väliin:

@000

monisivuisen laskun tapauksessa vain viimeiselle sivulle tarkoitetut tulosteen osat (kassa-alennus, alv-erittely), joiden tilalle aiemmille sivuille voi tulostaa tuoterivejä, sijoitetaan kahden seuraavanlaisen muuttujan väliin:

@000TUOTERIVI

muita muuttujia:

#YHTMÄÄRÄ Tuoterivin saran ”MÄÄRÄ” summa

#YHTBRUTTOMK Tuoterivin saran ”YHT. EURO” summa

#YHTALEMK Tuoterivin saran ”ALE EURO” summa

#YHTNTOMK Tuoterivin saran ”NTO EURO” summa

#YHTALVMK Tuoterivin saran ”ALV EURO” summa

#YHTVEROLLINEN Tuoterivin saran ”BTO EURO” summa

@LAVA Laukaisee moninkertaisen tulostuksen, toisin kuin @LAVAMÄÄRÄ

@LÄHETETEKSTI ”Pakkauslista, tilaus” –tekstin tai perustiedoissa määritellyn Lähete-tekstin

@LÄHETENUMERO Lähetenumeron lähetteessä, tilausnumeron pakkauslistassa

@ALV-ERITTELY Tulostaa tilausvahvistukseen alv-erittelyn. Alv lasketaan takaperin verokannan bruttosumman tilauskohtaisesta yhteissummasta.

@ALV1TEKSTI…. ….@ALV7TEKSTI  Tulostaa perustiedoista eri alv-kantojen

#ALV1PERUSTE…….@ALV7PERUSTE perusteet, verot ja bruton.

#ALV1VERO…………#ALV7VERO

#ALV1BRUTTO……..#ALV7BRUTTO

määrätyn tuoterivin määrätty kenttä voidaan tulostaa seuraavin muuttujin (suluissa rivin numero). Esimerkiksi laskun 1. tuoterivin nimike voidaan tulostaa määräpaikkaan laskulomaketta muuttujalla @Nimike(1).

@Tuotenumero(1) laskun 1. tuoterivin tuotenumero-kentän sisältö

@Tuoteryhmä(1) laskun 1. tuoterivin ryhmä -kentän sisältö

@Nimike(1) laskun 1. tuoterivin nimike -kentän sisältö

#Määrä(1) laskun 1. tuoterivin määrä -kentän sisältö

@Yksikkö(1)

#a-hinta(1)

#yhteensä_mk(1)

#ale_%(1)

#ale_mk(1)

#netto_mk(1)

#alv_%(1)

#alv_mk(1)

#brutto_mk(1)

@kp-tili(1)

myynti- tai ostotilausrivien tietoja saat tulostettua myös tyyliin:

 @Tno(1)  @Nim(1)  @Mää(1) …

 @Tno(2)  @Nim(2)  @Mää(2) …

myynti- tai ostotilausrivit voidaan tulostaa myös lyhyemmillä koodeilla. Lyhyemmät koodit ovat:

@Tno(1) = Tuotenumero

@Try(1) = Tuoteryhmä

@Nim(1) = Nimike

@Mää(1) = Määrä

@Yks(1) = Yksikkö

@Ahi(1) = a-hinta

@Yht(1) = yhteensä e

@Alp(1) = ale %

@Ale(1) = ale e

@Net(1) = netto e

@Avp(1) = alv %

@Ave(1) = alv e

@Bru(1) = brutto e

@Kpt(1) = kp-tili

@Ykt(1) = Yksilöintitieto

@Tod(1) = todellinen netto-a-hinta

@Til(1) = Tilattu kpl

@Toi(1) = Toimitettu kpl

@Ttm(1) = Toimittamatta kpl

@Ttp(1) = Toivottu toimituspäivä

@Vtp(1) = Vahvistettu toimituspäiväarvio

@Vko(1) = Toimitusviikko

@Tpv(1) = Toimitettu pvm

@Kes(1) = Keskihinta varastosta otettaessa

@Tne(1) = Tuotenumeronne

@Jär(1) = tuoterivin järjestysnumero (käytettävissä sen jälkeen kun    tilaus on tallennettu ja uudelleen avattu)

Käteiskuittia (tilausvahvistusta) tulostaessasi voit käyttää lomakesovituksessa @TOISTORIVIT-muuttujaa esim. seuraavasti:

———————————————–

Nimike    Määrä    <alv %>  <brutto euro>

———————————————–

@TOISTORIVIT

@NIMIKE(*)  #MÄÄRÄ(*)  #ALV_%(*)  #BRUTTO_E(*)

@TOISTORIVIT

———————————————–

jolloin kaikki tilauksessa olevat tuoterivit tulostuvat allekkain em. lomakesovituksessa olevan määrittelyrivin mukaisena.

Tuoterivillä käytettävissäsi on seuraavat muuttujat:

@NIMIKE(*) 

#MÄÄRÄ(*) 

#A-HINTA(*) 

#YHTEENSÄ_E(*)         

#ALE_%(*) 

#ALE_E(*) 

#NETTO_E(*) 

#ALV_%(*) 

#ALV_E(*) 

#BRUTTO_E(*)