Ajankohtaiset tiedotteet

Tietojärjestelmän yleiskuvaus, wk

Asteri Kirjanpito Windows-ympäristöön on kotimainen kahdenkertaisen kirjanpidon tekemiseen tarkoitettu ohjelma. Se soveltuu kirjanpitoon yritysmuodosta riippumatta. Tilikartta ja tilinpäätöksen tulostumismuoto ovat käyttäjän määrättävissä. Ohjelmalla voidaan tehdä mm. osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön, ammatinharjoittajan, liikkeenharjoittajan, taloyhtiön, maanviljelijän ja yhdistyksen kirjanpidot. Kyseiset mallitilipuitteistot toimitetaan ohjelman mukana.

Ohjelmalla voi tehdä yhtä tai useampaa kirjanpitoa. Ohjelma ja mallitilipuitteet asennetaan kiintolevylle valittuun hakemistoon, esim. c:\winkp. Kunkin yrityksen kirjanpitoaineisto talletetaan omaan alihakemistoonsa, esim. c:\winkp\firma. Erillisiä levykkeitä/muistitikkuja käytetään ainoastaan varmuuskopiointi- ja siirtämistarkoituksiin.

Ohjelma toimii Windows-käyttöjärjestelmäisissä pöytätietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa. Nykyisin myynnissä olevien koneiden suorituskyky ja tallennuskapasiteetti riittävät ohjelmalle varsin hyvin.

Yritystä varten määritellään otsikkotiedot, tilinpäätösrunko ja tilikartta. Tilinpäätösrunko määrää tuloslaskelman ja taseen muodon. Siinä määritellään otsikkotekstit ja ilmoitetaan, minkä tilien saldojen summat lasketaan kunkin otsikon kohdalle. Tilikartta on luettelo tilien numeroista ja nimistä. Tilikohtainen ALV-käyttäytyminen määritellään tilikartan ALV-koodein.

Kunkin kuukauden tapahtumista kirjataan päiväkirja. Tositteet tallentuvat kirjaamisen yhteydessä kiintolevylle tilikauden tietokantaan automaattisesti riviä vaihdettaessa. Samalla tallentuu kunkin tilin jokaisen kuukauden debet- ja kredit-saldo tilikauden tietokannassa olevaan tilikarttaan.

Aineistoa voi siirtää ulkoisista järjestelmistä usein eri metodein, samoin aineisto on siirrettävissä ohjelmasta jatkokäsittelyohjelmiin.