Ajankohtaiset tiedotteet

Muut listaukset – oma raportit

Valinnalla Tulosta|Muut listaukset (oma raportti) voit tulostaa itse määrittelemiäsi listauksia, joissa eritellään palkan osia tai osioita.

Omaraporteissa aikajakso rajataan perustuen palkanmaksukertoihin. Valitse pudotusvalikosta alku- ja loppujaksot.

Omaraporteissa on mahdollisuus ryhmitellä palkansaajat valitun kentän mukaan. Esim. kun ryhmittelet Nimi-kentän mukaan, palkansaajat tulostuvat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Omaraporteissa on mahdollisuus rajata palkansaajat valitun kentän mukaan. Esim. kun valitset vain ne, joilla on tietty tieto, saat karsittua osajoukon.

Omaraporteista palkan osioiden ja osasten vertailun saat halutessasi tulostettua ruudulle, josta tarvittaessa edelleen leikepöydälle, csv-tiedostoksi tai paperille.

Listaukset perustuvat pudotusvalikoihin ja/tai laskentoihin. Koska ohjelma noudattaa matemaattisia perusteita, kaikki, mikä on laskettavissa on myös teoriassa tulostettavissa.

Palkan osioiden vertailu

Tässä tulosteessa valitset pudotusvalikoista otsikkotasolla haluamasi tiedot.

Palkan osion jako osasiin

Yhden palkkaotsakkeen, esimerkiksi korvauksien erittely perustuen koodi-saraan. Tieto valitaan pudotusvalikoista.

Palkan osasten vertailu

Pudostusvalikoista voit valita, minkä halutun koodin summat tulostuvat. Pudotusvalikossa näkyy kaikki käyttämäsi koodit. Toimii, kuten edellinen, mutta tarjoaa valittavaksi kaikki koodit.

Palkanosat laskusäännöin

Tietojenkeruu ja laskenta perustuen palkanmaksun koodeihin ja muuttujiin. Voit poimia tietoa palkansaajakortistosta, perustiedoista, palkkariveiltä jne. Soveltuu monipuoliseen raportointiin, esimerkiksi EK:n palkkatiedusteluun ja Ay-liittoraportointiin.