Ajankohtaiset tiedotteet

Maksuperusteisen arvonlisäveron tulosteet ostoreskontrassa

Arvonlisäverolaki muuttui 1.1.2017 siten, että liikevaihdoltaan alle 500 000 yritykset voivat siirtyä maksuperusteiseen arvonlisäveroon.

Myynnin ja ostojen viennit kirjanpitoon tehdään kuukausittain maksujen perusteella.

Jotta saadaan tilinpäätös suoriteperusteiseksi, niin kirjataan tilinpäätöskirjauksina ostovelat ja myyntisaamiset kirjanpitoon. Laskutus ja myyntireskontra hoidetaan kuten ennenkin mutta pidetään erillisenä kirjanpitona.

Maksamiesi suoritusten ALV erittelyn saat tulostettua Asteri Ostoreskontralla.

Tilinpäätösvaiheessa tarvitset ostovelkojen määrän sekä niiden sisältämän arvonlisäveron osuuden selville.

Suoritusten alv

Valitse Tulosta|Maksetut ostolaskut|Ruudulle.
Valitse Tulosta|Päiväkirja tapahtumittain (ALV-erittely)

taikka ”yhteissummina”.

Tulosteen saat paperille tai leikepöydälle, josta voit liittää sen Asteri Kirjanpidon päiväkirjaikkunaan.

Alv-erittely tilinpäätöspäivänä avoimista

Valitse Tulosta|Avoimet ostolaskut per pvm|Ruudulle. Valitse Tulosta|Päiväkirja tapahtumittain (ALV-erittely) taikka ”yhteissummina”. Tulosteen saat paperille tai leikepöydälle.