Linkit

Atsoftin sisäiseen käyttöön linkkisivu.

Palkanmaksu
Verokortti, ukk
Ennakonpidätyksen toimittaminen
EPL 17 §
Henkilökuntaedut verotuksessa
Työmatkakustannusten korvaukset
Luontoisedut verotuksessa
Tulosta ja palkkaa – näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä
tulos- ja voittopalkkioista

2022 arvoja
Verokortin voimaantulo 22 21 20
Matkakustannusten korvaukset 22 21 20 19
Luontoisedut 22 21 20 19
Työttöttömyysvakuutusmaksut 22 (muutos 1.8.2022 alkaen) 21 20 19
Työeläkemaksut 22 21 20 19
– TyEL vakuuttamisen alaraja €/kk 22 (TyEL 141 § indeksikorjattuna)
SAVA-maksut 22 21 (t) 20 19
Palkkahallinnon tärkeät luvut 22 21
Veron kooste sosiaalivakuutusmaksut

Kirjanpito ja ALV
KILA yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021
arvonlisäverotus vero.fi ohjeita
kirjanpidon abc (Taloushallintoliitto)
Kila yleisohje ALV kirjaamisesta 30.10.2017
Kila lausunnot
Tietuekuvaus – OAV ALV tiedot
Pysäköinnin alv

Tuloveroilmoitus
Tietuekuvaukset – tuloveroilmoitus

Tietuekuvauksia veroh ilmoittamiseen
Tietuekuvaukset
Vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset

Lait
Finlex
vireillä olevat hallituksen esitykset
säädökset numerojärjestyksessä

Säädöksiä
KILAN lausunnot
Kirjanpitolaki
Kirjanpitoasetus
KP asetus pien- ja mikroyritys
Ennakkoperintälaki
Arvonlisäverolaki
EVL (laki elinkeinotulon verottamisesta)
verotusmenettelylaki
oikeustoimilaki

Verosuunnittelu
Verosuunnittelun perustyökalupakki

henkilöveroilmoitus
Yhtenäistämisohjeet 2021
Etätyö ja vähennykset
Työhuonevähennys
Vähennykset pääomatuloista
Veroilmoitus

Asteri Palvelut Oy
Verkkopalkka Connect

Some
YouTube Asteri kanava
Twitter @AtsoftFi
Veroh YouTube kanava

Omia
Tiliextra Oy
Tilintarkastusammattilaiset Oy
Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy
Mesikämmenet ry

Hakuja
Ytj yrityshaku
puhelinnumerot
yritystiedot (Finder)
virre (prh)

SEPA
XML-validaattori
Nordea SEPA maksun peruutus
Nordea XMLDation
Nordea vanha
ohjelmistotalotiedotteet
Nordea vendor info intranet
HelpDesk (j)

Tes, Kiky
Vuosilomalaki Finlex
Työaikalaki Finlex

Apuja
Suomalainen virheilmoitus englanniksi
Visual Studio Forum
Fiddler
Hp Quick Specs, offline

Nettinopeusmittaus
Dna
Ookla

Haagan Toimistoristikko
varainsiirtovero luovutuksissa
myydään toimisto 148m2 ja 180m2
toimistoristikko.fi
– uusi: Asoykanta
– vanha: omistajien sivut
taloushallinto
SokoPro projektipankki
Ohjeita ja tietoa C 44b käyttäjälle
C43 alv
Korjausmenot kirjanpidossa ja verotuksessa, aktivointi saako, pitääkö EVL 24§

Linkit linkkejä linkkisivu