Ajankohtaiset tiedotteet

Leikepöydän ja siirtotiedoston käyttö

Tuotekortisto leikepöydälle

Tuotekortiston voi kopioida leikepöydälle Rivitila-ikkunan toiminnolla Muokkaa|Kopioi leikepöydälle. Sieltä se voidaan edelleen liittää johonkin toiseen Windows-ohjelmaan (esim. Exceliin tai Wordiin) jatkokäsittelyä varten. Samaa menetelmää käytetään myös asiakaskohtaisen kortiston käsittelyyn.

HUOM: Leikepöydän käyttäminen onnistuu vain riittävän pienillä aineistoilla. Suurista kortistoista kopioituu leikepöydälle vain alkuosa.

Tuotekortisto leikepöydältä

Leikepöydällä olevan aineiston voi liittää kortiston jatkeeksi Rivitila-ikkunan toiminnolla Muokkaa|Liitä leikepöydältä. Tällä tavoin saadaan muulla ohjelmalla tuotettu tuotekortisto hyödynnettyä.

Liitettävä aineisto asettuu siististi soluihin, kun sarakkeiden erottimena on tab-merkki.

Liitä suuret kortistot osissa tai siirrä ne csv-tiedostomuodossa.

Siirtotiedoston käyttö

Asteri Windows Laskutus -ohjelman tuotekortistosta voi viedä ulospäin ja kortistoon voi tuoda sisään tietoa csv-tiedoston muodossa.

CSV (Comma Separated Values) on kätevä tapa siirtää tietoa ohjelmasta toiseen, koska useat Windows-ohjelmat, esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelma, osaavat tuottaa ja lukea csv-tiedostoa.

CSV on tekstitiedosto, jossa tietojen välissä on erottimena esimerkiksi puolipiste tai pilkku ja kullakin rivillä on yhden tietueen, esimerkiksi yhden tuotteen, tiedot. Esimerkiksi tuotekortisto csv-tiedostona voisi näyttää tältä:

”1001”;”jalkine”;”kenkä”;jne.

”1002”;”päähine”;”hattu”; jne.

Esimerkki: Tietojen vieminen Asterin tuotekortistosta Exceliin

1) Käynnistä Asteri Windows Laskutus

2) Siirry valitsemasi yrityksen tuotekortisto-työvaiheeseen

3) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Tallenna csv (erotintiedosto)

4) Anna csv-tiedostolle jokin nimi ja määrää, minne kansioon se tehdään. Kansio voi olla esimerkiksi yrityksen laskutuskansio c:\winls\firma ja tiedoston nimi esimerkiksi siirto.csv. Paina OK

5) Käynnistä Excel

6) Valitse Tiedosto|Avaa

7) Ilmoita kohdassa 4 luomasi siirtotiedoston polku ja nimi, esimerkiksi c:\winls\firma\siirto.csv. Paina Avaa

Esimerkki: Tietojen tuominen Excelistä Asterin tuotekortistoon

1) Käynnistä Excel

2) Kirjoita tai avaa sinne se aineisto, jonka aiot viedä Asteriin

3) Valitse Tiedosto|Tallenna nimellä

4) Valitse tiedostomuodoksi csv (luetteloerotin)

5) Anna luotavan csv-tiedoston nimi, esimerkiksi c:\winls\firma\tuonti.csv

6) Valitse Tiedosto|Sulje tai Tiedosto|Lopeta (muuten Asteri huomauttaa yhteiskäyttövirheestä eikä tuominen onnistu)

7) Käynnistä Asteri Windows Laskutus

8) Siirry sen yrityksen tuotekortisto-työvaiheeseen, johon haluat tuoda aineistoa

9) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Yhdistä erotintiedosto (csv)

10) Paina Valitse tai syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi c:\winls\firma\tuonti.csv

11) Valitse erotin, esimerkiksi puolipiste ;

12) Määritä, missä järjestyksessä haluat kentät tuotavan

Paina Aloita