Asiakaskohtainen tuotekortisto ja hinnasto

Normaali, kaikille yhteinen tuotekortisto on entiseen tapaan esimerkiksi tuote.wtk, ja se määritellään valinnalla Määritä|Perustiedot.

Kortistojen perustaminen


Kaikille yhteisen tuotekortiston lisäksi voit luoda asiakaskohtaisia tuotekortistoja nimelle asno.wtk (siis 1001.wtk, 1002.wtk jne.). Niissä voi olla mukana kaikki tuotteet tai vain ne tuotteet, joissa ko. asiakkaalle on olemassa poikkeuksellinen hinta.

Asiakaskohtaiset tuotekortistot saat luotua kopioimalla tuote.wtk:ta haluamillesi nimille ja muokkaamalla niitä. Kortiston muokkaus tapahtuu tuotekortisto-työvaiheessa: valitse Tiedosto|Avaa kortisto ja avaa kukin asiakaskohtainen kortisto vuorotellen ja muokkaa.

Voit myös kirjoittaa asno.wtk:t tyhjästä lähtien. Tuotekortisto-työvaiheessa on tätä varten toiminto Tiedosto|Uusi kortisto.

Käyttö


Kun syötät laskun tuoteriville tuotenumeron, ohjelma etsii asiakaskohtaisesta tuotekortistosta hinnan ym. tiedot. Jos ko. tuotetta ei löydy asiakaskohtaisesta tuotekortistosta, ohjelma käyttää yhteistä tuotekortistoa.

Kun syötät nimikkeen osan ja painat F8, ohjelma etsii tuotteen yhteisestä tuotekortistosta. Kun valitset tuotteen, ohjelma etsii tuotenumeron perusteella ensin asiakaskohtaisesta kortistosta ja sitten tarvittaessa yhteisestä tuotekortistosta, kunnes löytää ko. tuotenumeron.

Laskuntallennuksen yhteydessä uudet tuotteet tallentuvat yhteiseen tuotekortistoon.

Tilastot


Myyty kpl, myyty euro ja varastossa kpl -tiedot tallentuvat yhteiseen tuotekortistoon.

Tilasto-valikon tulosteet ottavat numero-, nimi- ja myyntihinta-tiedot yhteisestä tuotekortistosta, mutta myydyt kappalemäärät ja myydyt euromäärät todellisista tuoteriveistä.

HUOM! Uudet tuotteet on siis aina lisättävä ainakin yhteiseen tuotekortistoon.