Kta, keskipäiväpalkka, lomapalkkalaskelma

Jos työntekijän lomapalkan laskenta perustuu keskituntiansioon, saat laskettua lomapalkan seuraavasti:

Syötä palkansaajalle kuhunkin palkanmaksukertaan tehtyjen normaalituntien määrä (esim. 121) ja normaali tuntipalkka (esim. 15,00) sekä tehtyjen ylityötuntien määrä ja ylityölisä (esim. 21 ja 7,50).

Syötä palkansaajalle kertyneiden lomapäivien määrä palkansaajakortistoon:

Valitse Tulosta|KTA/lomapalkkalaskelma. Valitse lomanmääräytymis-jaksolle osuvat palkanmaksuvuodet ja poimi niistä lomanmääräytymis-jaksolle osuvat palkanmaksukerrat. Käytä mustaamisessa apuna SHIFT- tai CTRL-näppäintä ja hiirtä. Syötä rahapalkan laskentakaava (esim. @101) ja tuntien määrän laskentakaava (esim. @152%100norm).

Koodeina voit käyttää myös palkanmaksun koodeja ja matemaattista laskentaa, esimerkiksi @154%100norm+@154%50yli laskee ne rivit, joilla on koodina %100norm ja %50yli. Vastaavasti @101-@154%loma-@154ploma-@154rloma laskee kaikki rahapalkat vähennettyinä niillä riveillä, joissa on koodina loma, ploma ja rloma.

Tulosteena saat valintasi mukaan kullekin palkansaajalle erillisen lomapalkkalaskelman:

ja yhteenvedon kaikkien palkansaajien lomapalkoista:

Kertoimet tulevat kiinteästi ohjelmasta ja kertoimet ovat: