Ajankohtaiset tiedotteet

Kta, keskipäiväpalkka, lomapalkkalaskelma

Työntekijän lomapalkan laskenta perustuessa keskituntiansioon, saat laskettua lomapalkan seuraavasti:

Laskennan pohjatiedot

Laskennassa käytetään palkansaajalle kuhunkin palkanmaksukertaan tehtyjen normaalituntien määrä (esim. 121) ja palkkojen a-hintoja: normaalia tuntipalkka (esim. 15,00) sekä tarvittaessa tehtyjen ylityötuntien määrää ja ylityölisiä (esim. 21 ja 7,50). Tyypillisesti ylitöiden kappalemäärät sisältyvät tuntipalkka -rivillä laskettuun kappalemäärään. Koodi @101 viittaa Rahapalkka yhteensä -tietoon, @152%100norm rivin kappalemäärään, jossa koodina on %100norm.

Syötä palkansaajalle kertyneiden lomapäivien määrä palkansaajakortistoon, jos päivien määrä eroaa oletuslomapäivien määrästä:

Laskelmien tulostaminen

Valitse Tulosta|KTA/lomapalkkalaskelma. Valitse lomanmääräytymis-jaksolle osuvat palkanmaksuvuodet ja poimi niistä lomanmääräytymis-jaksolle osuvat palkanmaksukerrat. Käytä mustaamisessa apuna SHIFT- tai CTRL-näppäintä ja hiirtä. Syötä rahapalkan laskentakaava (esim. @101) ja tuntien määrän laskentakaava (esim. @152%100norm).

Koodeina voit käyttää myös palkanmaksun koodeja ja matemaattista laskentaa, esimerkiksi @154%100norm+@154%50yli laskee ne rivit, joilla on koodina %100norm ja %50yli. Vastaavasti @101-@154%loma-@154ploma-@154rloma laskee kaikki rahapalkat vähennettyinä niillä riveillä, joissa on koodina loma, ploma ja rloma.

Tulosteena saat valintasi mukaan kullekin palkansaajalle erillisen lomapalkkalaskelman:

ja yhteenvedon kaikkien palkansaajien lomapalkoista:

Kertoimet tulevat kiinteästi ohjelmasta ja kertoimet ovat:

Päiväpalkkaan perustuva laskenta

Päiväpalkkaan perustuva lomalaskenta tehdään kuten KTA-laskenta, mutta tuntien sijaan jakajana käytetään työpäivien määrää. Syötä työpäivät palkanmaksukertakohtaisesti tarkennuksia -ikkunaan.