Ajankohtaiset tiedotteet

Kta, keskipäiväpalkka, lomapalkkalaskelma

Jos työntekijän lomapalkan laskenta perustuu keskituntiansioon, saat laskettua lomapalkan seuraavasti:

Syötä palkansaajalle kuhunkin palkanmaksukertaan tehtyjen normaalituntien määrä (esim. 121) ja normaali tuntipalkka (esim. 15,00) sekä tehtyjen ylityötuntien määrä ja ylityölisä (esim. 21 ja 7,50).

Syötä palkansaajalle kertyneiden lomapäivien määrä palkansaajakortistoon:

Valitse Tulosta|KTA/lomapalkkalaskelma. Valitse lomanmääräytymis-jaksolle osuvat palkanmaksuvuodet ja poimi niistä lomanmääräytymis-jaksolle osuvat palkanmaksukerrat. Käytä mustaamisessa apuna SHIFT- tai CTRL-näppäintä ja hiirtä. Syötä rahapalkan laskentakaava (esim. @101) ja tuntien määrän laskentakaava (esim. @152%100norm).

Tulosteena saat valintasi mukaan kullekin palkansaajalle erillisen loma-palkkalaskelman:

ja yhteenvedon kaikkien palkansaajien lomapalkoista:

Kertoimet tulevat kiinteästi ohjelmasta ja kertoimet ovat: