Ajankohtaiset tiedotteet

Hyödykkeiden myynti lahjoitettavaksi Ukrainaan tehtyä hyökkäystä pakenevien tarpeisiin on nollaverokannan myyntiä (NO)

Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti niin, että Ukrainaan tehtyä hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat arvonlisäverottomia. Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Arvonlisäverolain 38 §:ssä on säädetty ehdoista, milloin kyseessä on em. myynnistä.

ALV-koodi Asteri Kirjanpidossa

Myynti on nollaverokannan myyntiä, alv-koodiksi NO

Kirjanpitovelvollisen harjoittaessa em. myyntiä, tarkista, löytyykö tilikartasta myyntitili(t), joiden ALV-koodi on NO. Tarvittaessa lisää tili nollaverokannan myynnille

Lisätietoa

Arvonlisäverokoodien kohdistuminen oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle

Arvonlisäverolaki 38 f

Verohallinnon uutinen Alv-velvollisten yritysten lahjoitukset Ukrainasta pakeneville vapautetaan arvonlisäverosta

Hallituksen esitys HE 77/2022