Ajankohtaiset tiedotteet

Eräajotulostus

Eräajotulostuksessa laskut tulostetaan yhtenä nippuna jälkikäteen. Tulostaessa valitaan laskut ilmoittamalla laskunumeroväli niistä laskuista, jotka halutaan tulostaa. Tulostuksessa on myös mahdollisuus rajata:

  • Kaikki
  • Ei Finvoice-verkkolaskuja
  • Vain Finvoice-verkkolaskut

Lisäksi valittavissa on lisärajausehto, jossa voit määrittää minkä tahansa asiakaskortistossa olevan kentän perusteella rajausehdon, keille asiakkaille lasku tulostetaan.

Säästetään aikaa, kun ei jouduta joka välissä odottamaan laskun tulostumista paperille, vaan voidaan käyttää tulostumisesta aiheutuva viive hyödyksi muissa työtehtävissä tai taukoa pitämällä. Eräajotulostus on myös käytännöllinen apuväline osana sarjalaskutusta ja maksuerälaskutusta

Toiminta

Toimi eräajotulostuksessa seuraavasti:

1) Laskunsyöttötilassa kirjoita lasku aivan normaalisti: otsikkotiedot ja tuoterivit

2) Älä tulosta laskua, vaan paina Tallenna-painiketta tai valitse Tiedosto|Tallenna lasku

3) Kun ohjelma kysyy, tyhjennetäänkö laskunsyöttöikkuna, vastaa myöntävästi

4) Toista kohtia 1-3, kunnes olet kirjoittanut ja tallentanut kaikki tämänkertaiset laskut

Tulosta laskut valitsemalla Tiedosto|Tulosta eräajona ja antamalla tulostettava laskunnumeroväli. Tällä toiminnolla voit kätevästi tulostaa myös laskuja, jotka olet tuottanut sarjalaskutuksella tai maksuerälaskutuksella.

Tiedosto|Tulosta eräajona -toimintoa varten voidaan laatia myös tietyin edellytyksin lomakesovitus, joka tulostaa esipainetulle tilisiirtolomakkeelle 3 eri laskua. Lasku vaihdetaan muuttujalla @VAIHTO, esim:

<ensimmäisen tilisiirron tulostusohje muuttujineen>

@VAIHTO

<toisen tilisiirron tulostusohje muuttujineen>

@VAIHTO

<kolmannen tilisiirron tulostusohje muuttujineen>

Huom: kolmannen tilisiirron jälkeen ei tule enää @VAIHTO-muuttujaa.

Kolme tilisiirtoa arkille

Tulostaessasi kustakin laskusta vain kolmasosa-arkin kokoisen tilisiirron, toimi seuraavasti:

1) Laskunsyöttötilassa kirjoita lasku aivan normaalisti: otsikkotiedot ja tuoterivit

2) Älä tulosta laskua, vaan paina Tallenna-painiketta tai valitse Tiedosto|Tallenna lasku

3) Kun ohjelma kysyy, tyhjennetäänkö laskunsyöttöikkuna, vastaa myöntävästi

4) Toista kohtia 1-3, kunnes olet kirjoittanut ja tallentanut kaikki tämänkertaiset laskut

Tulosta laskut valitsemalla Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille ja antamalla tulostettava laskunnumeroväli. Tällä toiminnolla voit kätevästi tulostaa myös laskuja, jotka olet tuottanut sarjalaskutuksella kappaleen 5 mukaisesti.

Toiminto tulostaa kiinteän lomakesovituksen mukaan. Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille -toiminnossa voit myös määrätä, että tulostetaan kaikille suoramaksun ennakkoilmoitukset, jolloin Viesti-kentässä lukee SUORAMAKSUN ENNAKKOILMOITUS ja summan paikalla SUORAMAKSU.