Ajankohtaiset tiedotteet

ALV:n kirjausketju

Tulosta ja taltioi ALV:n tarkistuslaskelmat

Kirjanpitolain muutoksen johdosta kirjausketjun näyttäminen tilikausissa koskee myös ALV laskelmaa. ALV:n kirjausketjun tarkistamista voi helpottaa Asterissa ALV:n tarkistuslaskelman avulla. Se näyttää minkä tilien tapahtumat ovat ALV laskelmassa. Tulosta se ALV laskelmien joukkoon 2016 päättyneissä ja sen jälkeisissä kirjanpidoissa.

Erillisen tapahtumaluettelon saa myynnin ja ostojen osalta niistä kirjauksista, jotka on kirjattu bruttokirjauksina.  Se listaus kertoo kunkin tapahtuman ALV:n osuuden. Tätä voidaan käyttää myös kirjausketjun tarkistamiseen.

Aikaisemmin kirjausketjun näyttäminen 2015 tilikausissa ja aikaisemmissa koskee vain tasetta ja tuloslaskelmaa. ALV:ia ei esitetä taseessa ja tuloslaskelmassa. Sen johdosta ALV:n osalta ei kirjausketjun lain mukaista tarvetta ollut. Jos tilintarkastaja ne 2015 osalta haluaa, niin voit jälkeenpäin ne tarkistuslaskelmat tulostaa.

1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain 2. luvun 6 § (30.12.2015/1620)

Kirjausketju

Kirjanpito on järjestettävä niin, että liiketapahtumien, tositteiden ja kirjausten yhteys mahdollisten osakirjanpitojen kautta pääkirjanpitoon ja siitä tilinpäätökseen on vaikeuksitta todettavissa kumpaankin suuntaan. Sama koskee kirjanpidosta viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten määräajoin tehtävää ilmoitusta.

31.12.2015 asti voimassa olleen lain vastaava kohta oli:

Liiketapahtumat on merkittävä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tuloslaskelmaan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa.

1. Tulostetaan ALV:n tarkistuslaskelmat

Ne kertovat mille tileille on ALViin vaikuttavat kirjaukset tehty ja niiden laskennalliset sekä kirjattujen verojen määrät.

Niistä tarkistetaan, että summat ovat keskenään samat. Tulostetta käytetään kirjausketjun kumpaankin suuntaan esittämiseen.

2. Kirjausketjun tarkastelu ruudulle muistioon

Tulostetaan ALV:n kausiveroilmoitus Sen valinnan alaosassa on ruksattavissa kohta ”Kirjausketjun tarkastelu ruudulle muistioon” Kun sen tulostaa ruudulle, niin sen saa siitä myös paperille. Vastaavan kausiveroilmoituksen voi tilikauden päätteeksi tulostaa koko tilikaudesta.

3. Pääkirjan tarkastelu

Kunkin tilin tapahtumat voidaan tarkistaa pääkirjasta kyseisten tilien tapahtumista. Tarkistettavat tilit on lueteltu ALV:n tarkistuslaskelmissa ja ALV:n kausiveroilmoituksen kirjausketjun tarkastelun osassa. Lisäksi voidaan haluttaessa tulostaa koko vuoden pääkirja. Siitä voi olla helpompi tarkistaa tapahtumat kuin kuukausittaisista tulosteista. Maksettu ALV voidaan tarkistaa pääkirjasta ALV velka tilin tapahtumista. Asterissa kullekin ALV prosentille on omat myyntitilit, ostotilit ja kulutilit. Sen tähden pääkirja on oikea tapahtumien tarkastelukohde.

4. Bruttokirjausten tarkistuslista

Tulosta bruttokirjausten tarkistuslista. Liitä se harkintasi mukaan ALV laskelmien joukkoon. Erillisen tapahtumaluettelon saa myynnin ja ostojen osalta niistä kirjauksista, jotka on kirjattu bruttokirjauksina.  Niiden ALV tulee kirjattua kuukauden lopussa bruttokirjausten ALV:n kirjauksessa.

Tähän listaukseen tulee erikseen jokaisen kirjauksen ALV:n osuus.

Tätä listausta alunperin käytetään sen tarkistamiseen että esimerkiksi ostolaskuissa ALV:n määrä on merkitty oikein.  Tätä voidaan osaltaan käyttää myös kirjausketjun tarkistamiseen.

Tulostaminen

Nämä ALV:n kirjausketjua näyttävät tulosteet saa Asteri kirjanpito-ohjelmasta myös jälkikäteen tulostettua. Kirjanpidon tarkistuksessa se on tietysti nopea ja joustava esittämistapa. Kirjanpidon tekemisen periaate mielestämme on kuitenkin se että kaikki tulosteet ovat paperilla tai sähköisellä paperilla. Tarkastaminen pitää mielestämme olla mahdollista myös ilman ohjelmaa ja kirjanpitäjää. Suosittelemme siksi paperille tai pdf-tiedostoiksi tulostamista.