Ajankohtaiset tiedotteet

Yleiskuva käyttöliittymästä

Ohjelma on tyypillinen Windows-ohjelma ikkunoineen, valikkoineen, painikkeineen jne. Ohjelmassa liikkumista havainnollistaa seuraava kuva.

Yritysluettelo-ikkunassa voidaan valita käsiteltävä yritys, luoda uusi tai poistaa yritys sekä asettaa salasana. Ohjelma käynnistyy tähän ikkunaan. Muualta ohjelmasta tähän pääsee valitsemalla Yritys|Vaihda yritys.

Yrityksen tietokannat -ikkunassa näkyvät kyseisen yrityksen laskutustietokannat ja niiden sisältämät varhaisimman ja viimeisimmän laskun päivämäärät. Ikkunassa voidaan valita käsiteltävä tietokanta tai luoda uusi sekä tehdä varmuuskopiot. Tähän ikkunaan päästään Yritysluettelo-ikkunasta siirtymällä yritykseen tai luomalla uusi ja kaikista muista työvaiheista valitsemalla Yritys|Vaihda tietokanta.

Työvaihe: Asiakaskortisto

Tässä työvaiheessa luodaan ja muokataan asiakaskortisto ja otetaan siitä tulosteita kuten myyntitilastoja, osoiteluetteloita ja postitustarroja. Uutta laskutusta perustettaessa ohjelma johdattelee tähän vaiheeseen automaattisesti. Muulloin tähän vaiheeseen päästään valitsemalla Työvaihe|Asiakaskortisto.

Työvaihe: Tuotekortisto

Tässä työvaiheessa luodaan ja muokataan tuotekortisto ja otetaan siitä tulosteita. Uutta laskutusta perustettaessa ohjelma johdattelee tähän vaiheeseen automaattisesti. Muulloin tähän vaiheeseen päästään valitsemalla Työvaihe|Tuotekortisto.

Työvaihe: Laskunsyöttö

Tässä työvaiheessa kirjoitetaan ja tulostetaan laskut ja käteiskuitit. Vanhat laskut talletetaan siten, että ne voidaan uudelleen avata katsottaviksi, muokattaviksi ja tulostettaviksi. Laskuista tallentuu myös alv-erittelytiedot kirjanpitoa varten. Laskut tallentuvat samalla suoraan myyntireskontraan. Tässä työvaiheessa saadaan tulostettua myös monipuolisia tilastoja. Tämän työvaiheen Asiakkaat- ja Tuotteet-ikkunoissa voi myös jossakin määrin muokkailla asiakas- ja tuotekortistoja. Uutta laskutusta perustettaessa ohjelma johdattelee tähän vaiheeseen automaattisesti. Muulloin tähän vaiheeseen päästään valitsemalla Työvaihe|Laskunsyöttö.

Työvaihe: Myyntireskontra

Tässä työvaiheessa käsitellään myyntireskontraa: suoritukset ja pankkiyhteysohjelmasta saatava ktl kirjataan täällä. Tarkastellaan avoimia, erääntyneitä ja myöhässä maksettuja laskuja sekä tulostetaan tiliotteita ja maksumuistutuksia. Tähän työvaiheeseen päästään valitsemalla Työvaihe|Myyntireskontra.