Ajankohtaiset tiedotteet

Yhtiöjärjestyksen mukaiset huoneistotiedot (SQL)

SELECT
[Porras ja huoneisto],
[Kerros],
[Huoneita]&’h’& iif( [Keittotila]=” ,”,’+’ & [Keittotila]) & iif( [Muut tilat]=” ,”,’+’ & [muut tilat]) as huoneistotyyppi,
[Pinta-ala yj],
[Osakkeita kpl],
[Osakenumerot]
FROM huoneistot
ORDER by [Porras ja huoneisto]