Ajankohtaiset tiedotteet

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen

Uusia säännöksiä sovelletaan, kun tilikausi päättyy 1.1.2020 tai sen jälkeen. Viimeistään 31.12.2019 päättyvien tilikausien verotuksessa sovelletaan nykyisin voimassa olevia säännöksiä.

Koskee vain yhteisöjä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Ei vaikuta esim. luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen.  Ei koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan edelleen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.

Verohallinon artikkeli: Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Veronhallinnon uutinen

Hallituksen esitys HE 257/2018