Ajankohtaiset tiedotteet

Yhden tuotteen myyntimäärä valitulta jaksolta (SQL)

Yhden tuotteen myyntimäärä valitulta ajanjaksolta saadaan seuraavasti:

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tuotteen myyntimäärä”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Tuotenumero, Nimike, Sum([Määrä]) AS MyytyKpl FROM Tuoterivit WHERE Tuotenumero = ’%1’

AND CDate(Päivämäärä) BETWEEN DateValue(’%2’) AND DateValue(’%3’) GROUP BY Tuotenumero, Nimike

Kysymys %1 on tuotenumero

Kysymys %2 on jakson alkamispäivä

Kysymys %3 on jakson päättymispäivä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tuotteen myyntimäärä