Yhden kustannuspaikan palkanosaset (SQL)

Asteri Palkanmaksusta saat yhden kustannuspaikan palkanosaset seuraavasti:

  • Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Yhden kustannuspaikan palkanosaset”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se palkanmaksuohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

TRANSFORM Sum(VuodenRivit.Yhteensä) SELECT VuodenRivit.ID, Palkansaajat.Nimi FROM VuodenRivit

INNER JOIN Palkansaajat ON VuodenRivit.ID = Palkansaajat.ID WHERE InStr(VuodenRivit.Kustannuspaikka,’%3′) <> 0

AND VuodenRivit.Eräpäivä BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

GROUP BY VuodenRivit.ID, Palkansaajat.Nimi ORDER BY Palkansaajat.Nimi PIVOT VuodenRivit.Kustannuspaikka

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

Kysymys %3 kustannuspaikka

HUOM! Listaus sallii käytettäväksi kust.p.-sarakkeessa

kustannuspaikkakoodina rahapalkassa esim. ”101” ja samaa kustannuspaikkaa

voi kutsua korvauksissa vaikkapa nimellä ”työkalu101”.

HUOM 2! Kustannuspaikkojen nimien täytyy olla toisistaan eroavia, esim. em. kysely ottaa samaan tulosteeseen kustannuspaikat ”ab”, ”abc” ja ”dab” (jos vastauksesi kysymykseen %3 on ”ab”). Jos Sinulla on tällaisia kustannuspaikkoja ja haluat ne erilleen, käytä kyselyä mieluummin muodossa:

TRANSFORM Sum(VuodenRivit.Yhteensä) SELECT VuodenRivit.ID, Palkansaajat.Nimi FROM VuodenRivit

INNER JOIN Palkansaajat ON VuodenRivit.ID = Palkansaajat.ID WHERE VuodenRivit.Kustannuspaikka = ’%3’

AND VuodenRivit.Eräpäivä BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

GROUP BY VuodenRivit.ID, Palkansaajat.Nimi ORDER BY Palkansaajat.Nimi PIVOT VuodenRivit.Kustannuspaikka

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Yhden kustannuspaikan palkanosaset