Windows 10 ei tulosta Asterista

Tarkista oletustulostin tai aseta kirjoittimen kysyminen päälle

Windows 10 oletustulostimena oli ”Microsoft print to PDF”, joka huomaamatta tallensi tulosteen tai tallennusikkuna oli muiden ikkunoiden takana.

Ratkaisu 1: Määritä tulostimen kysyminen päälle:

  • Käynnistä Asteri
  • Valitse yritysluettelossa /Määritä /Tulostimen kysyminen
  • Valitse kohta [x] Kysy jokaisen paperitulosteen yhteydessä, mille kirjoittimelle tulostetaan

Ratkaisu 2: Aseta Windowsin oletustulostimeksi se tulostin, jolle tulosteet haluat.

  • Käynnistä /Laitteet ja tulostimet /napsauta hiiren 2-painikkeella käyttämääsi tulostinta /määritä oletustulostimeksi