Ajankohtaiset tiedotteet

Vuokrapaikkojen syöttäminen

Vuokrapaikat syötetään taloyhtiötä perustettaessa, kun ohjelma johtaa käyttäjän vuokrapaikkojen syöttöikkunaan. Jälkikäteen niitä voi muokata valitsemalla Työvaihe|Vuokrapaikat.

Vuokrapaikkojen lukumäärää ei ole rajattu. Jos vuokrapaikkoja on enemmän kuin kuusi, ne eivät joissakin tulosteissa mahdu paperille kerralla, esim. tilisiirroissa ohjelma käyttää nimitystä ’muut’. Erilai-sissa listatulosteissa voit valita, mitkä vuokrapaikat näytetään koko-naisina ja loput ohjelma yhdistää ’muut’-sarakkeeseen.

Vuokrankantokirja-tulosteessa vuokrapaikat tulostuvat allekkain, jo-ten niitä mahtuu tulostumaan rajattomat monta.
Vasemmalla puolella olevaan ikkunaan syötetään vuokrapaikkojen selite, a-hinta ja kirjanpidon tilinumero.
Tyypillisiä selitteitä ovat esim. hoitovastike, rahoitusvastike, vesimak-su, sauna, autopaikka jne.

A-hinnaksi syötetään se rahamäärä, joka myöhemmin kerrotaan huoneistokohtaisella kertoimella. Esimerkiksi hoitovastikkeen a-hinta voisi olla vaikka 2,34 (euroa), joka myöhemmin tullaan kertomaan huoneistokohtaisella neliömäärällä. Jos vesimaksu perustuu päälukuun, sen a-hinta voisi olla esim. 13,00 (euroa). Jos vesimaksu perustuu mittaukseen, on vesimaksun a-hinnaksi kätevää laittaa 1,00 ja kertoimeksi sitten myöhemmin huoneistokohtainen rahamäärä, esim. 37,50. Asumistuen a-hintana voi olla –1,00.

Kirjanpidon tilinumeroa tarvitaan vain, jos käytetään myös Asteri Kirjanpitoa. Tilinumeron perusteella isännöinti-ohjelma osaa tehdä oikeanlaisen suorituspäiväkirjan siirrettäväksi Asteri Kirjanpitoon. Tilinumerot valitaan käytetyn tilikartan perusteella. Esimerkiksi hoi-tovastikkeelle voisi tulla tili 3000 hoitovastikkeet, autopaikalle tili 3100 vuokrat ja vesimaksulle 3200 käyttökorvaukset.

Kun vuoden vuokrapaikat on syötetty, täytyy tehdä kuukausittaiset vuokrapaikat painamalla Tee kuukausien vuokrapaikat. Näitä kuukausittaisia vuokrapaikkoja ohjelma käyttää pohjana huoneistojen kuukausimaksuja tehdessään. Tarvittaessa voit muokata jotakin tai joitakin kuukausia siten, että lisäät tai poistat joitakin vuokrapaikkoja tai perit jonkin vuokrapaikan erisuuruisena kuin muissa kuukausissa.