Verohallinnon täsmennyksiä arvonlisäveron laskutussäännöksiin

Verohallinto täydentelee laskutusvaatimuksia arvonlisäveron osalta jatkuvasti.

Ohjekirjeen keskeinen sisältö on:

Vähennyksen tekemiseen arvonlisäverotuksessa vaikuttaa kuitenkin laskun ohella kaikki tosiseikat ja ostaja saa tehdä vähennyksen kaikkien olemassaolevien tosiseikkojen perusteella.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48090/laskutusvaatimukset-arvonlis%C3%A4verotuksessa/

Eräitä tulkintoja ohjeesta

Esimerkiksi hotellilaskussa, joka on määrältään enintään 1 000 euroa, ei tarvitse olla ostajan nimeä (yöpyjän työnantajan nimeä) mutta saa olla yöpyjän (työntekijän) nimi.

Lasku voi muodostua useasta asiakirjasta. Tämän vuoksi varsinaisessa laskussa ei tarvitse olla kaikkia arvonlisäverolain vaatimia merkintöjä, jos tiedot ovat muussa asiakirjassa, joka on sekä myyjällä että ostajalla.

Esimerkiksi jos yksikköhinta on määritelty 100 kappaletta tavaraa kohden, tämä 100 kappaleen käsittävä määrä on yksi yksikkö.

Myös kokonaishinnalla myytävää tuotepakettia voidaan pitää yksikkönä. Esimerkiksi hotellin myydessä teatteripaketin, joka sisältää itse tuotettuja osuuksia eli majoituksen ja aamiaisen sekä teatterilta ostetut teatteriliput, yksikköhintana voidaan pitää teatteripakettikokonaisuuden hintaa per henkilö. Jos pakettikokonaisuus sisältää eri verokantojen alaisia hyödykkeitä, veroerittely tehdään siten, että veron peruste esitetään verokannoittain ja veron määrä joko yhteissummana tai verokannoittain.