Ajankohtaiset tiedotteet

Verkkolaskutus ulkomaille ja ulkomailta

Verkkolaskutuksen onnistuminen ulkomaille riippuu verkkolaskuoperaattorin valmiudesta toimittaa laskuja ao. maahan ja asiakkaan käyttämästä verkkolaskustandardista.

Suomessa toimii muutamia operaattoreita, joilla on valmiudet välittää verkkolaskuja Suomesta ulkomaille ja vastaanottaa verkkolaskuja ulkomailta.

Asteri Laskutuksella voi muodostaa Finvoice laskuja.
Jos on tarve lähettää laskuja ulkomaille, laskut tulee tallentaa Finvoice 3.0 muodossa EN16931 standardia noudattaen. Verkkolaskuoperaattori tekee konversion vastaanottajan käyttämään verkkolaskuformaattiin.

Verkkolaskutus ulkomaille?
Selvitä omalta verkkolaskuoperaattoriltasi, tukeeko se verkkolaskutusta ao. maahan

PEPPOL?
Asterilla voi muodostaa Finvoice 3.0 muotoisia EN16931 standardia noudattavia laskuja.
Lähettäjän verkkolaskuoperaattori konvertoi ne PEPPOL muotoon ja toimittaa vastaanottajalle.
Edellytys on, että verkkolaskuoperaattori tukee PEPPOL konversiota ja että lähetettävät laskut läpäisevät sekä EN16931 että PEPPOL tarkastukset.

Verkkolaskuosoite ulkomailla olevalle asiakkaalle?
Selvitä asiakkaalta asiakkaan käyttämä verkkolaskuosoite.
Selvitä sitten omalta verkkolaskuoperaattoriltasi, onnistuuko verkkolaskutus siihen maahan ja millä osoitteella tälle asiakkaalle lasku lähetetään. Tunnus voi vaihdella operaattorikohtaisesti.

Ulkomainen asiakkaamme haluaa verkkolaskuja?
Selvitä asiakkaalta verkkolaskuosoite
Selvitä omalta verkkolaskuoperaattoriltasi, tukeeko se laskutusta ao. maahan ja jos tukee, selvitä operaattorin kanssa, millä verkkolaskuosoitteella lasku lähetetään

Haluamme verkkolaskuja ulkomaiselta asiakkaaltamme?
Selvitä omalta verkkolaskuoperaattorilta, tukeeko se ao. maasta lähetettäviä verkkolaskuja
Jos tukee, selvitä millä osoitteella ostolaskut tulee lähettää ao. maasta laskuttajan verkkolaskustandardia käyttäen.

Kuluttajalaskutus ulkomaille?
Kuluttajalaskutus on maakohtainen: eri maissa toimii eri lailla.
Oman operaattorin kanssa käytävä läpi. Ei yhtä yhteneväistä käytäntöä

Kuluttajalaskutus saattaa onnistua SEPA suoraveloituksella (SEPA DD, SEPA Direct Debit).
Selvitä omasta pankista, onnistuuko sitä kautta lähettää SEPA suoraveloitus kohdemaahan.

Verkkolaskuformaatteja, verkkolaskuverkostoja ja hakusanoja
Finvoice, TeApps, TEAPPSXML, Svefaktura, EHF, UBL 2.0, OIOXML, OpenPeppol AISBL, Peppol BIS Billing , Peppol , Peppol Access Point, SI-UBL, SimplerInvoicing