Ajankohtaiset tiedotteet

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksun ilmoittaminen tulorekisteriin

Tulolaji 418 – Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu

Lakisääteistä eläketurvaa täydentävän tietylle henkilölle kohdistetun eläkevakuutuksen maksu. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu voi olla jatkuva tai kertamaksullinen.

Tulolajilla 418 ilmoitetaan työntekijälle otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Samoin ilmoitetaan myös sellaisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut, joka on otettu avoimen yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle tai sellaisen osakeyhtiön osakkaalle, joka ei ole työeläkevakuutettu.

Jos työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ylittävät 8500 euroa, ne ovat veronalaista tuloa, joista maksetaan myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Jos maksut ylittävät 8500 euroa vuodessa, suorituksen maksaja ilmoittaa ylimenevät maksut muuna luontoisetuina.

418 tulolajilla ilmoitetaan vain vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Jos työnantaja on maksanut työntekijän puolesta työntekijän pakollisia eläkevakuutusmaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja ja työntekijän itsensä ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, nämä ilmoitetaan tulolajilla Muu luontoisetu (317).

Työnantajan työntekijälle ottaman henkivakuutuksen verovapaita maksuja ei ilmoiteta palkkatietoilmoituksella.

Ilmoittaminen Asteri Palkanmaksussa

Palkanmaksun yhteydessä tieto ilmoitetaan palkkojen tarkennuksia ikkunassa:

Jos tieto on jäänyt kokonaan ilmoittamatta, ilmoita se erikseen tulorekisteri.fi palvelussa.

Jos tieto on jäänyt ilmoittamatta ja maksat palkkoja ilmoitusvuoden aikana, voit ilmoittaa summan könttänä palkkojen tarkennuksia ikkunassa.