Valitun tuotenumeron alun myynti (SQL)

Kysymys: Kuinka saan Asteri laskutuksesta tietyllä tuotenumeron alkuosalla alkavien tuotteiden myynnit?

Vastaus: SQL-kyselyllä seuraavasti

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Valitun tuotenumeron alun myynti”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Tuotenumero, Sum(Määrä) AS Kpl, Sum([netto mk]) AS [Myynti ilman alv] FROM Tuoterivit

WHERE Tuotenumero LIKE ’%3*’ AND CDate([Päivämäärä]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

GROUP BY Tuotenumero ORDER BY Tuotenumero

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

Kysymys %3 on tuotenumeron alkuosa (voi olla yhden tai useamman merkin pituinen)

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Valitun tuotenumeron alun myynti