Ajankohtaiset tiedotteet

Välitilinpäätös

Ohje käsittelee välitilinpäätöksen teknistä tekemistä. Tässä on idea sellaisesta välitilinpäätöksestä, jonka päivämäärän pitää olla keskellä kuukautta.

Kannanotto siihen miten esimerkiksi poistojen summat lasketaan ja muut kirjattavat summat, saadaan tilintarkastajalta tai muulta asiantuntijalta. Siis tieto että lasketaanko tilikauden poistot kokonaisina vai vain osana ja minkä summaisina erilaiset velat ja saamiset selvitetään ja kirjataan, ei ole tässä selostettu. Välitilinpäätöksen päivämäärä voi olla muu kuin kuukauden vaihde. ALV:n tilitys ja maksu tehdään yleensä koko kuukaudelta. Välitilinpäätökseen on esimerkiksi kirjattava sen hetkiset ALV velat ja saamiset. Siihen tarpeeseen tämä on hyvä idea.

Kun yrityksen kirjanpito jatkuu kuitenkin normaalisti, on käyttökelpoisinta tehdä välitilinpäätöksen tilanteesta erillinen oma välitilinpäätöksen tilikautensa.  Jo perustettu keskeneräinen tilikausi jätetään sellaiseksi odottamaan, että sen kirjauksia jatketaan aikanaan huomioimatta välitilinpäätöksen kirjauksia.

Alkuperäinen tilikausi esimerkiksi nimeltään XX18.WKP jätetään omaan kansioonsa odottamaan normaaleja kirjauksia.  Välitilinpäätöksen tilikausi voidaan tehdä siten että nykyinen tilikausi, nimeltään esimerkiksi XX18.WKP kopioidaan vaikka VT18.WKP nimiseksi samaan kansioon. Teknisesti se toimii niin että ensin XX18.WKP kopioidaan johonkin muuhun kansioon. Siellä sen nimi resurssienhallinnalla muutetaan eri nimiseksi vaikka VT18.WKP.

Sen jälkeen se kopioidaan takaisin siihen kansioon, jossa nykyinen ja aikaisemmat tilikaudet ovat. Siellä voidaan käsitellä tätä välitilinpäätöksen tilikautta, VT18.WKP, tehden siihen välitilinpäätöksen vaatimat kirjaukset ja tekemällä tarvittavat tulosteet. ALV velan ja saamisen kirjaamiseksi siihen tehdään myös ALV kirjaukset.

Välitilinpäätöksen otsakkeet ja päivämäärät on hyvä muuttaa oikeiksi ja sellaisiksi että tilikautta valittaessa osaa valita sen tilikauden jota menee käsittelemään.

Vastaavasti alkuperäistä tilikautta XX18.WKP jatketaan aikanaan normaalina kirjanpitona.  Nämä kaksi tilikautta eivät sotke toisiaan, kunhan kirjatessa huomaa valita oikean tilikauden.