Ajankohtaiset tiedotteet

Vakuuttamistiedon ilmoittaminen tulolajikohtaisesti

Eräille tulolajeille (ks. lista) voidaan ilmoittaa tulolajin ohjaussäännöstä poikkeava sosiaalivakuutusmaksujen alaisuus vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon avulla.

Vakuuttamistiedon tyyppi syötetään palkkariville Vapaa3 kenttään (esim. 2k+3k), jolloin se saadaan säilymään palkanmaksukerrasta toiseen.

+merkillä erotellaan eri vakuuttamistiedon tyyppi -tiedot
numero = valitaan ao. numeron mukainen tieto
k = valitaan [x] Vakuutusmaksun perusteena e = ei valita [x] Vakuutus-maksun perusteena

Esim 1: Maksetaan pieni palkkio tulolajilla ”215” jonka halutaa olevan myös TyEL:lin alainen ohjaussäännössä olevan sava-maksun alaisuuden lisäksi. Koodataan palkkariville Vapaa 3 kenttään 2k+3k

Esim 2: Maksetaan työntekijälle 50v. merkkipäivän johdosta rahalahja tulolajilla ”310 Henkilöstölle annettu rahalahja”, joka on vain sava-maksun alainen. Koodataan palkkariville Vapaa3 kenttään 2e+3k+5e+6e

Esim 3: Työnantaja antaa 600 euron arvosta vuodessa omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin etua vain osalle henkilökuntaa, jolloin etu koko-naisuudessaan on sosiaalivakuutsmaksujen alainen. Koodataan palkkari-ville Vapaa3 kenttään 1k