Ajankohtaiset tiedotteet

Ulkomaisten asiakkaiden VATid ALV-erittelylista (SQL)

SQL-tilasto-toiminnolla seuraavasti:

 • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
 • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön
  kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”VATid ALV-erittelyssä”
 • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä
  (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään
 • Allaolevassa ratkaisussa kysymys 1 on ”Alkupäivä”
  ja kysymys 2 on ”Loppupäivä” ja syötä niille
  sopivat vastaukset

SELECT Laskuotsikot.Laskutusnimi, [ALV-erittely].[Kanta 1: peruste], [ALV-erittely].[Kanta 1: vero],
[ALV-erittely].[Kanta 1: brutto], [ALV-erittely].[Yhteensä: peruste], [ALV-erittely].[Yhteensä: vero],
[ALV-erittely].[Yhteensä: brutto], (SELECT [Y-tunnus]
FROM Asiakkaat IN ’%91’ WHERE Numero = Laskuotsikot.Asiakasnumero)
AS VATid FROM Laskuotsikot INNER JOIN [ALV-erittely]
ON Laskuotsikot.Laskuntunniste = [ALV-erittely].Laskuntunniste
WHERE CDate(Laskuotsikot.Päivämäärä)
BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

 • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi
  tiedot
 • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja
  Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
 • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla
  Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | … VATid ALV-erittelyssä

HUOM! Edellämainittu sql-kysely tulostaa vain yleisen verokannan
(22%) perusteen, veron ja bruton sekä laskussa yhteensä olleen
veronperusteen, veron ja bruton. Jos haluat muita verokantoja näkyviin,
se onnistuu lisäämällä kyselyyn sopivaan väliin
muiden verokantojen kenttiä, esimerkiksi jos lisäisit sopivaan
väliin [ALV-erittely].[Kanta 2: peruste], [ALV-erittely].[Kanta 2:
vero], [ALV-erittely].[Kanta 2: brutto], niin tulostuisi 17% verokannan
tiedot.

HUOM! Edellämainittu ratkaisu edellyttää, että olet
syöttänyt VATid:n asiakaskortiston Y-tunnus-kenttään.