Ajankohtaiset tiedotteet

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikärajan 17 -> 18 v. muutos 1.8.2022

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee lakimuutoksen johdosta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen myötä maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ennen työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta  (Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta, 12 a §).

Palkkojen syöttöpuolella Asterin automaatio huolehtii työttömyysvakuutusmaksun pidättämisestä tai pidättämättä jättämisestä maksupäivän ja iän mukaan, mutta tulorekisterin palkkatietoilmoitukselle palkanlaskijan tulee itse huolehtia, että ”vakuutukset” välilehdellä ”muut vakuuttamistiedot” kohdassa on valittu tai jätetty valitsematta ao. kohdat

Huomioithan ikärajan muuttumisen ilmoittaessasi palkkatiedot tulorekisteriin. 1.8.2022 alkaen alle 18-vuotiaan työntekijän palkasta ei kuulu pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi –kohtaan tiedoksi ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)”. 

Huomioithan, että muutoksen myötä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus saattaa lakata väliaikaisesti sellaisen työntekijän osalta, joka on 17-vuotias muutoksen tullessa voimaan 1.8.2022. Tämän jälkeen työntekijän maksuvelvollisuus alkaa, kun hän täyttää 18 vuotta. 

Palkkojen laskennan puolella automatiikka huolehtii työttömyysvakuutusmaksun pidättämisestä
Palkkatietoilmoitukselle palkanlaskijan tulee valita/poistaa valinnat ”vakuuttamistiedot” välilehdellä.

Kun palkanmaksupäivä on ennen 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksu pidätetään palkansaajalta, joka ed. kuussa oli täyttänyt 17 vuotta:

Kun palkanmaksupäivä on 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksua ei pidätetä palkansaajalta, joka ed. kuussa oli täyttänyt 17 vuotta, koska alaikäraja on noussut 18 vuoteen:

Palkkatietoilmoitukseen tieto tulee ilmoittaa ”vakuutukset” välilehdellä ”muut vakuuttamistiedot” valitsemalla ao. kohta

Työttömyysvakuuttamisvelvollisuutta koskeva vakuuttamistieto tulee ilmoittaa palkkatietoilmoituksella ”vakuutukset” välilehdellä valitsemalla tai poistamalla valinnat ”muut vakuuttamistiedot” kohdassa.

Jos henkilö ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, valitse palkkatietoilmoituksen vakuutukset välilehdellä ”muut vakuutamistiedot” kohtaan [x] Ei vakuuttamivelvollisuutta (työttömyysvakuutusmaksu). Kun henkilö ikänsä puolesta tulee työttömyysvakuutusmaksuvelvolliseksi, poista valinta.

Lisätietoja Työllisyysrahaston artikkelissa Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan muutos 1.8.2022 alkaen.