Ajankohtaiset tiedotteet

työsuhdeoptiot

Selvitä tarkasti, minkä tyyppisestä työsuhdeoptiosta on kyse.

Tulorekisterin dokumentaatio

Tulolaji 343 työsuhdeoptio ilmoitetaan Asterissa seuraavasti:
Tulorekisterin Koodistot -tulolajit mukaan 343 työsuhdeoptio ei ole minkään sosiaalivakuutusmaksun alainen (se ei oletuksena ole TyEL-, työtapaturma- ja ammattitauti-, työttömyysvakuutus- eikä savamaksun alainen) Jos näin on, lisää koodi-sarakkeeseen eisavatyeltyött -alkuinen ohjauskoodi, joko pelkkä eisavatyeltyött tai esim. eisavatyeltyöttoptio (jos myöhemmin tarvitaan raportoida työsuhdeoptioita). Tätä ohjauskoodia käyttämällä työsuhdeoption arvoa ei lisätä em. sosiaalivakuutusmaksujen alaiseen palkkaan palkkojen laskentapuolella.

Dokumentin esimerkissä 2 kuvataan tilanne, jossa tulorekisteriin ilmoitetaan työsuhdeoption määrä kokonaisuutena helmikuun palkanlaskennassa (22.000 €), mutta sen ennakonpidätys jaetaan tasan loppukuukausien kanssa (11 x 2.000€). Jos menetellä näin, ennakonpidätyksen alaista osaa ei ilmoiteta tulorekisteriin, helmikuun palkanlaskennassa tarkennuksia ikkunassa ilmoitetaan tulorekisteriin ilmoitettava määrä: