Ajankohtaiset tiedotteet

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys 1.1.2023 ja sen jälkeen päättyviltä tilikausilta

Eduskunta hyväksyi torstaina 15.12.2022 tutkimus-​ ja kehittämistoiminnan verovähennyksen.
Lain on määrä tulla voimaan 1.1.2023.

Verohallinnon ohjeistusta ei vielä ole. Lain perusteella:

  • Lisävähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran 2023 toimitettavassa verotuksessa.
  • T&K lisävähennyksen voi saada siis jo tammikuussa 2023 päättyviin tilikausiin.
  • Koskee kaikkia yhtiömuotoja = ei yhtiömuotorajausta
  • Suoriteperuste = hyväksytään jo käynnissä olevat hankkeet
  • Ei rajoituksia murrettuihin tilikausiin

Asteri Kirjanpito ja lisävähennys

Julkaisemme ohjeita, kun laki on vahvistettu ja Verohallinto julkaissut asiaa koskevaa ohjeistusta.

Asteri Tuloveroilmoitus ja lisävähennys

Yhteisön tuloveroilmoitukseen verovuodelta 2023 tullee 1-2 lomaketta lisää T&K lisävähennykseen liittyen.

Julkaisemme ohjeita, kun laki on vahvistettu ja Verohallinto julkaissut asiaa koskevaa ohjeistusta.

Lisätietoa

Lakialoite LA 69/2022 vp
Taloushallintoliiton uutinen.

Hakusanoja

Tutkimus-​ ja kehittämistoiminnan verovähennys yleinen lisävähennys verokannustin