Ajankohtaiset tiedotteet

Tuotteen a-hinnan ja alennuksen muodostuminen

Normaali myyntihinta

Jos tuotteelle, tuoteryhmälle, asiakkaalle tai asiakasryhmälle ei ole muuta määritelty, tuoteriville tulee tuotteen a-hinnaksi se, mikä on tuotekortistossa Myyntihinta-sarakkeessa.

Myyntimäärästä riippuvainen hinta

Jos tuotteen a-hinta on esimerkiksi sitä pienempi, mitä enemmän asiakas ostaa kerralla, voit määritellä hinnat valitsemalla Työvaihe|Pikakortisto|Tästä tietokannasta|Tuotteiden kappalehinnasto.

Syötä tuotenumero-sarakkeeseen tuotenumero. Pienin kpl- ja Suurin kpl -kentillä määräät välin, jonka alueella A-hinta-kenttään syötetty hinta pätee. Esim, määrittely:

tarkoittaa, että tuotetta numero 1005 saa hintaan 12 euroa/kpl, jos ostaa alle 10 kappaletta. Hinta putoaa kuitenkin 6 euroon kappaleelta, jos ostaa 10 kappaletta tai enemmän.

Vastaavasti tuotetta 1077 saa hintaan 5 euroa/kpl, jos ostaa alle 5 kpl. Hinta on 4 euroa/kpl, jos ostaa vähintään 5 mutta vähemmän kuin 13 kappaletta. Tätä suuremmilla ostomäärillä hinta on 3 euroa/kpl.

Määrittelyä helpottaa, että viereisessä Apukortisto-ikkunassa näkyy tuotekortisto, joka kelautuu aina ko. tuotteen kohdalle. Apukortisto-ikkunaa kaksoisnapsauttamalla saat myös kohdalla olevan tuotteen numeron menemään Rivitila-ikkunaan.

Asiakaskohtainen hinnasto

Asiakaskohtaisen hinnaston saat määriteltyä valinnalla Työvaihe|Pikakortisto|Tästä tietokannasta|Asiakaskohtainen hinnasto.

Esimerkiksi jos asiakas 1001 saa tuotteen 1003 aina hintaan 2,34 euroa/kpl, määrittele seuraavasti:

Jos taas kaikki sähköliikkeet saavat tuotteesta 1003 alennusta 10 prosenttia, syötä asiakaskortistoon kunkin sähköliikkeen kohdalle Alennusryhmä-sarakkeeseen ”sähköliike”. Tämän jälkeen määrittele seuraavasti:

Jos taas asiakas 1002 saa tuotteesta 1003 alennuksen, jonka suuruus vaihtuu ajoittain, voit merkitä seuraavasti:

Tällöin Sinun on merkittävä Työvaihe|Pikakortisto|Tästä tietokannasta|Alennusryhmät -kohdassa, mitä prosenttimäärää ko. alennusryhmä tarkoittaa:

Tuoteryhmäkohtaiset alennukset

Tuoteryhmäkohtaisia alennuksia voit määritellä valitsemalla Työvaihe|Pikakortisto|Tästä tietokannasta|Tuoteryhmäkohtaiset alennukset.

Esimerkiksi jos asiakas 1004 saa kaikista lvi-tuoteryhmän tuotteista 15 prosentin alennuksen, määrittele seuraavasti:

Jos taas kaikki sähköliikkeet saavat sähkötarvikkeista alennusryhmän B mukaisen alennuksen, määrittele seuraavasti:

Asiakkaalle vakioalennus kaikesta ja isompi alennus jostain

Jos asiakas saa kaikista tuotteista esim. 10 % alennusta, mutta joistakin tuotteista esim. 20% alennusta, voit koodata asian seuraavasti:

  • valitse Työvaihe|Pikakortisto|Tästä tietokannasta
  • syötä Asiakaskohtainen hinnasto -taulukkoon
  • yhdelle riville asiakasnumero ja 10%
  • toiselle riville asiakasnumero, tuotenumero ja 20%