Ajankohtaiset tiedotteet

Tuoteryhmien myynnit, ostot ja katteet verollisina (SQL)

Asteri Laskutuksesta saa listauksen seuraavalla SQL-kyselyllä:

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tuoteryhmien myynnit, ostot ja katteet”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Tuoterivit.Tuoteryhmä, Format(Sum(Tuoterivit.Määrä),’0.00′) AS Kpl,

Format(Sum(Tuoterivit.[yhteensä mk]),’0.00′) AS NormHinta,

Format(Sum(Tuoterivit.[ale mk]),’0.00′) AS Ale, Format(Sum(Tuoterivit.[brutto mk]),’0.00′) AS Myynti,

Format(Sum(Tuoterivit.Määrä * Tuotteet.Ostohinta),’0.00′) AS Ostosumma,

Format(Sum(Tuoterivit.[brutto mk] Tuoterivit.Määrä * Tuotteet.Ostohinta),’0.00′) AS KateSisAlv

FROM Tuoterivit INNER JOIN Tuotteet ON Tuoterivit.Tuotenumero = Tuotteet.Tuotenumero

WHERE DateValue(Tuoterivit.Päivämäärä) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

GROUP BY Tuoterivit.Tuoteryhmä

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Myynti tunneittain