Ajankohtaiset tiedotteet

Tuoteryhmien lähetteet (sql)

Kysymys: Kuinka saan halutulta ajanjaksolta tietyn tuoteryhmän läheteriveistä listauksen, jossa näkyy päivämäärä, asiakas, tuotenimike, määrä ja hinta?

Vastaus: SQL-kyselytilastolla seuraavasti:

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tuoteryhmien lähetteet”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Laheterivit.Päivämäärä, Laheteotsikot.Laskutusnimi, Laheterivit.Nimike, Laheterivit.Määrä,

Laheterivit.[yhteensä mk] FROM Laheteotsikot INNER JOIN Laheterivit ON Laheteotsikot.Laskuntunniste

= Laheterivit.Laskuntunniste WHERE Tuoteryhmä = ’%1’ AND CDate(Laheterivit.[Päivämäärä])

BETWEEN DateValue(’%2’) AND DateValue(’%3’)

Kysymys1: Tuoteryhmä

Kysymys2: Alkaen päivämäärä

Kysymys3: Päättyen päivämäärä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | … Tuoteryhmien lähetteet