Ajankohtaiset tiedotteet

Tuoteryhmän myynti myyjittäin asiakkaittain lähetteistä (SQL)

Kysymys: Kuinka saan Asteri Tilaustenkäsittelystä sekä Lähetelaskutuksesta vertailukelpoiset tilastot lähetteistä, joissa näkyy tuoteryhmän myynti myyjittäin sekä asiakkaittan?

Vastaus: SQL-kyselytilastolla seuraavasti:

Asteri Tilaustenkäsittely

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tuoteryhmän myynti myyjittäin asiakkaittain lähetteistä”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se tilaustenkäsittelyn sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Läheterivit.[Asiakasnumero], [Viitteemme] AS Myyjä, SUM([Määrä]) AS Kpl,

Format(SUM([brutto e]),’0.00′) AS Euro FROM [Läheterivit]

INNER JOIN [Läheteotsikot] ON [Läheterivit].Laskuntunniste = [Läheteotsikot].Laskuntunniste

WHERE [Läheterivit].Tuoteryhmä = ’%3’ AND CDate([Läheteotsikot].[Päivämäärä])

BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Läheterivit.[Asiakasnumero], [Viitteemme]

ORDER BY Viitteemme, Läheterivit.Asiakasnumero

Kysymys %1 on Jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on Jakson päättymispäivä

Kysymys %3 on Tuoteryhmä

Asteri laskutus

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tuoteryhmän myynti myyjittäin asiakkaittain lähetteistä”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Laheterivit.[Asiakasnumero], [Viitteemme] AS Myyjä, SUM([Määrä]) AS Kpl,

Format(SUM([brutto mk]),’0.00′) AS Euro FROM [Laheterivit]

INNER JOIN [Laheteotsikot] ON [Laheterivit].Laskuntunniste = [Laheteotsikot].Laskuntunniste

WHERE [Laheterivit].Tuoteryhmä = ’%3’ AND CDate([Laheteotsikot].[Päivämäärä])

BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Laheterivit.[Asiakasnumero], [Viitteemme]

ORDER BY Viitteemme, Laheterivit.Asiakasnumero

Kysymys %1 on Jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on Jakson päättymispäivä

Kysymys %3 on Tuoteryhmä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tuoteryhmän myynti myyjittäin asiakkaittain lähetteistä