Ajankohtaiset tiedotteet

Tuloveroilmoituksen lomakkeet

Asteri Tuloveroilmoitus –ohjelman avulla voit tehdä yhteisön sähköisen tuloveroilmoituksen.

Mukana ovat seuraavat päälomakkeet:
2 – Maatalouden veroilmoitus
2Y – Maatalousyhtymän veroilmoitus
4 – Kiinteistöyhteisön veroilmoitus
5 – Ammatinharjoittajan veroilmoitus (liikkeen- ja ammatinharjoittaja)
6 – Veroilmoitus – yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms.
6A – Elinkeinoyhtymän veroilmoitus (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö)
6B – Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (osakeyhtiö)
6C – Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus
6U – Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, ulkomainen yhteisö

sekä kaikki niihin tarvittavat liitelomakkeet, mm.:
2C – Metsätalouden veroilmoitus
*3A – Kiinteistöselvitys / asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset
35 – Elinkeinoyhtymän osakasselvitys
36 – Yhtymäselvitys – kiinteistöyhtymä ja maa- tai metsätaloutta harjoittava yhtymä
*62 – Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista
*65 – Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista
*66 – Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten
*7 – Vuokratulot 2008, osakehuoneistot ja kiinteistöt
*7A – Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta
7B – Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta
7C – Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta
7K – Vuokratulot, Kiinteistö (7K)
7M – Yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähde
*70 – Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
70A – Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
71 – Laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitosta ja luovutustappiosta sekä purkuvoitoista ja purkutappioista
*71A – Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot
*71B – Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot
*73 – Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä
73B – Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista
*74 – Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta
*75 – Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta
76 – Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt
*77 – Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta (luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos)
*78 – Selvitys siirtohinnoittelusta
*79 – Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä
*79A – Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä
*8A – Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
8B – Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
*81 – Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista
9A – Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai – tappiosta
*12A – Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista
*18 – Luettelo käyttöomaisuuskiinteistöistä
18B – Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä
EVPH – Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi
KIL – Kiinteistöverotus, ilmoitusosa
*SELVI – selvityslomake, jolla voi ilmoittaa tarvittavaa vapaamuotoista lisäselvitystä

Ohjelma pidetään aina ajan tasalla. Kun verohallinto muuttaa ilmoittamista, mukana voi olla myös muita lomakkeita, joita ei ole lueteltu tällä sivulla.

Ohjelma ottaa kirjanpitotilien saldoja suoraan Asteri Kirjanpidon tilikausitietokannasta.

Yritykselle ja verovuodelle syöttämäsi perustiedot kopioituvat automaattisesti kaikkiin liitelomakkeisiin. Loput tiedot voit syöttää käsin.

Lopuksi voit tulostaa haluamasi lomakkeet sähköiseksi tuloveroilmoitukseksi, jonka toimitat verohallinnolle.

*-merkillä merkatut lomakkeet on mahdollista antaa myös sähköisen tuloveroilmoituksen sähköisenä liitteenä. Tällöin on tiedoston oikeanlainen nimeäminen ehdottoman tärkeää. Nimeäminen tapahtuu kätevästi Ilmoitinpalvelussa.

Jos haluat antaa pelkän metsätalouden 2C-lomakkeen, valitse päälomakkeeksi 2, mutta lähetä verohallintoon vain 2C.